Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  körsbärsmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Argyresthia pruniella
Körsbärsmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En brunaktig mal som lätt kan förväxlas med ­andra arter. Den kan finnas i stora mängder i trädgårdar, där larven lever i skotten på körsbärs­träd. Den förekommer i större delen av Sverige men är sällsyntare norrut.

Vingspann 9–12 mm. Huvudet, förs­ta antennsegmentet och mellankroppen är vita, vingtäckarna bruna. Framvingen är brunmarmorerad i främre halvan, och längs bakkanten finns en ­ganska bred, vit strimma som avbryts av ett svagt böjt, mörkbrunt tvärband som vanligen blir otydligt invid framkanten. Den ljusa fläcken vid bakhörnet (omedelbart utanför tvärbandet) är högre och mer beige än den rent vita strimman innanför tvärbandet. Arten kan vara svår att skilja från häggskottsmal Argyresthia semi­fusca som dock i allmänhet har ett mörkare främre parti på framvingen. Hagtornsknoppmal A. bonnetella är däremot ljusare i främre halvan av framvingen och har ett snedare tvärband.

Larven är gulvit med brunt huvud och brun nackplåt och analplåt.

Genitalier: Hanens genitalier är mycket lika dem hos A. semifusca. Den V-formiga skleriten på hanens åttonde ryggplåt är spetsvinklig och har smala skänklar. På tegumen finns en tät samling långa, grova borst som saknas hos A. semifusca. Honans signum påminner om en flygande duva (sedd uppifrån).
Utbredning
Observationer i Sverige för körsbärsmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Körsbärsmal förekommer i Götaland, Svealand och södra Norrland samt längs ostkusten norrut till Haparandatrakten. I Danmark är den känd från alla provinser, och i Norge finns arten i den södra delen samt längs västkusten norrut till Nord-Tröndelag. I Finland har den påträffats i landets södra del norrut till ca 63º N. Världsutbredningen omfattar hela Europa österut till Turkiet. Arten har också oavsiktligt införts till Nordamerika.

 
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Körsbärsmal lever främst i lövskogar och trädgårdar där det finns körsbärsträd. Fjärilen flyger från slutet av juni till början av september. De grågula, ovala äggen läggs under barkflisor på yngre, skrovliga grenar av bl.a. surkörsbär Prunus cerasus och sötkörsbär P.?avium. Vid knoppsprickningen nästa vår kläcks ägget och larven äter sig in i en knopp, där innanmätet äts upp. Larvens närvaro avslöjas genom att knoppen inte slår ut, av exkrementkornen på knoppens utsida samt av att skottet omsluts av glesa spinntrådar. Förpuppningen sker under trädet i en vit kokong som ligger 5–10 cm ned i marken. Längre söderut i Europa kan körsbärsmal orsaka ekonomiskt betydande skördebortfall i körsbärsodlingar, men detta förekommer inte lika ofta i Sverige.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· surkörsbär
· surkörsbär
· sötkörsbär
· sötkörsbär
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Argyresthiidae (skottmalar), Släkte Argyresthia, Art Argyresthia pruniella (Clerck, 1759) - körsbärsmal Synonymer Phalaena pruniella Clerck, 1759, Argyresthia ephippella (Fabricius, 1777)

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
En brunaktig mal som lätt kan förväxlas med ­andra arter. Den kan finnas i stora mängder i trädgårdar, där larven lever i skotten på körsbärs­träd. Den förekommer i större delen av Sverige men är sällsyntare norrut.

Vingspann 9–12 mm. Huvudet, förs­ta antennsegmentet och mellankroppen är vita, vingtäckarna bruna. Framvingen är brunmarmorerad i främre halvan, och längs bakkanten finns en ­ganska bred, vit strimma som avbryts av ett svagt böjt, mörkbrunt tvärband som vanligen blir otydligt invid framkanten. Den ljusa fläcken vid bakhörnet (omedelbart utanför tvärbandet) är högre och mer beige än den rent vita strimman innanför tvärbandet. Arten kan vara svår att skilja från häggskottsmal Argyresthia semi­fusca som dock i allmänhet har ett mörkare främre parti på framvingen. Hagtornsknoppmal A. bonnetella är däremot ljusare i främre halvan av framvingen och har ett snedare tvärband.

Larven är gulvit med brunt huvud och brun nackplåt och analplåt.

Genitalier: Hanens genitalier är mycket lika dem hos A. semifusca. Den V-formiga skleriten på hanens åttonde ryggplåt är spetsvinklig och har smala skänklar. På tegumen finns en tät samling långa, grova borst som saknas hos A. semifusca. Honans signum påminner om en flygande duva (sedd uppifrån).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för körsbärsmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Körsbärsmal förekommer i Götaland, Svealand och södra Norrland samt längs ostkusten norrut till Haparandatrakten. I Danmark är den känd från alla provinser, och i Norge finns arten i den södra delen samt längs västkusten norrut till Nord-Tröndelag. I Finland har den påträffats i landets södra del norrut till ca 63º N. Världsutbredningen omfattar hela Europa österut till Turkiet. Arten har också oavsiktligt införts till Nordamerika.

 
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Argyresthiidae - skottmalar 
 • Släkte
  Argyresthia  
 • Undersläkte
  Argyresthia  
 • Art
  Argyresthia pruniella(Clerck, 1759) - körsbärsmal
  Synonymer
  Phalaena pruniella Clerck, 1759
  Argyresthia ephippella (Fabricius, 1777)

Körsbärsmal lever främst i lövskogar och trädgårdar där det finns körsbärsträd. Fjärilen flyger från slutet av juni till början av september. De grågula, ovala äggen läggs under barkflisor på yngre, skrovliga grenar av bl.a. surkörsbär Prunus cerasus och sötkörsbär P.?avium. Vid knoppsprickningen nästa vår kläcks ägget och larven äter sig in i en knopp, där innanmätet äts upp. Larvens närvaro avslöjas genom att knoppen inte slår ut, av exkrementkornen på knoppens utsida samt av att skottet omsluts av glesa spinntrådar. Förpuppningen sker under trädet i en vit kokong som ligger 5–10 cm ned i marken. Längre söderut i Europa kan körsbärsmal orsaka ekonomiskt betydande skördebortfall i körsbärsodlingar, men detta förekommer inte lika ofta i Sverige.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· surkörsbär - Prunus cerasus (Viktig)
· sötkörsbär - Prunus avium (Viktig)
Namngivning: Argyresthia pruniella (Clerck, 1759) Originalbeskrivning: Tinea pruniella. Icones Ins. Rar. 1: pl. 11, f. 4. Synonym: Alucita ephippella Fabricius, 1777. Svensk synonym: plommonmal.

Etymologi: pruniellus = den lilla på prunusar; växtsläktet Prunus; syftar på värdväxt; diminutivsuffixet -ellus (lat.).

Uttal: [Argyréstia pruniélla]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Argyresthiidae - skottmalar 
 • Släkte
  Argyresthia  
 • Undersläkte
  Argyresthia  
 • Art
  Argyresthia pruniella, (Clerck, 1759) - körsbärsmal
  Synonymer
  Phalaena pruniella Clerck, 1759
  Argyresthia ephippella (Fabricius, 1777)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.