Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hagtornsknoppmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Argyresthia bonnetella
Hagtornsknoppmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En brokig mal som är knuten till hagtorn och före­kommer allmänt i busk- och hagmarker samt längs vägar och åkrar i södra Sverige.

Vingspann 9–12 mm. Huvudet, första antennsegmentet och mellankroppen är vita. Vingtäckarna är mörkt eller ljust bruna. Framvingen är beige i främre halvan och i gränsen mot den vita bakkantsstrimman finns en mörkbrun linje. Något utanför mitten av bakkanten finns en mörkbrun fläck vilken fortsätter som en ljusbrun, böjd skugga ut mot vingspetsen. Nära spetsen finns några sneda, vitaktiga framkantsfläckar. Arten skiljer sig från körsbärsmal Argyresthia pruniella genom att framvingens främre halva är betydligt ljusare.

Larven är gröngul med mörkbrunt huvud samt mörkbrun nack- och analplåt.

Genitalier: Genitalierna är i stort sett identiska med dem hos A. pruniella. Hos hanen finns dock endast 3–4 långa, grova borst på tegumen (sex hos A. pruniella). Mellan honorna av dessa arter saknas tydliga särskiljande karaktärer.
Utbredning
Observationer i Sverige för hagtornsknoppmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Hagtornsknoppmal förekommer i Götaland och östra Svealand norrut till en linje Värmland–Gästrikland. I Danmark är den funnen över hela landet, men i Norge är den bara påträffad vid Oslofjorden. I Finland finns den på Åland samt på öarna mellan Åland och fastlandet. Världsutbredningen omfattar så gott som hela Europa med undantag för ett fåtal länder.

 
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Hagtornsknoppmal förekommer i många olika miljöer. Fjärilen flyger i en enda lång generation, från mitten av juni till mitten av ­september, och kan ses under hela dygnet. Larven lever på hagtornar Crataegus spp. Den övervintrar som ung i ett fint spinn på busken och äter på våren av de unga skotten. Puppan ligger i en tjockt spunnen kokong vid marken.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hagtornar
· hagtornar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Argyresthiidae (skottmalar), Släkte Argyresthia, Art Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758) - hagtornsknoppmal Synonymer Phalaena bonnetella Linnaeus, 1758

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
En brokig mal som är knuten till hagtorn och före­kommer allmänt i busk- och hagmarker samt längs vägar och åkrar i södra Sverige.

Vingspann 9–12 mm. Huvudet, första antennsegmentet och mellankroppen är vita. Vingtäckarna är mörkt eller ljust bruna. Framvingen är beige i främre halvan och i gränsen mot den vita bakkantsstrimman finns en mörkbrun linje. Något utanför mitten av bakkanten finns en mörkbrun fläck vilken fortsätter som en ljusbrun, böjd skugga ut mot vingspetsen. Nära spetsen finns några sneda, vitaktiga framkantsfläckar. Arten skiljer sig från körsbärsmal Argyresthia pruniella genom att framvingens främre halva är betydligt ljusare.

Larven är gröngul med mörkbrunt huvud samt mörkbrun nack- och analplåt.

Genitalier: Genitalierna är i stort sett identiska med dem hos A. pruniella. Hos hanen finns dock endast 3–4 långa, grova borst på tegumen (sex hos A. pruniella). Mellan honorna av dessa arter saknas tydliga särskiljande karaktärer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för hagtornsknoppmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Hagtornsknoppmal förekommer i Götaland och östra Svealand norrut till en linje Värmland–Gästrikland. I Danmark är den funnen över hela landet, men i Norge är den bara påträffad vid Oslofjorden. I Finland finns den på Åland samt på öarna mellan Åland och fastlandet. Världsutbredningen omfattar så gott som hela Europa med undantag för ett fåtal länder.

 
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Argyresthiidae - skottmalar 
 • Släkte
  Argyresthia  
 • Undersläkte
  Argyresthia  
 • Art
  Argyresthia bonnetella(Linnaeus, 1758) - hagtornsknoppmal
  Synonymer
  Phalaena bonnetella Linnaeus, 1758

Hagtornsknoppmal förekommer i många olika miljöer. Fjärilen flyger i en enda lång generation, från mitten av juni till mitten av ­september, och kan ses under hela dygnet. Larven lever på hagtornar Crataegus spp. Den övervintrar som ung i ett fint spinn på busken och äter på våren av de unga skotten. Puppan ligger i en tjockt spunnen kokong vid marken.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hagtornar - Crataegus (Viktig)
Namngivning: Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758). Originalbeskrivning: Phalaena (Tinea) bonnetella. Systema Naturae, 10:e uppl., 1: 541. Synonymer: Tinea nitidella Fabricius, 1787; Argyresthia curvella auct.

Etymologi: bonnetellus = efter Charles de Bonnet (1720–1783), schweizisk entomolog och specialist på bladlöss (Aphidae); diminutivsuffixet -ellus (lat.).

Uttal: [Argyréstia bonetélla]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Argyresthiidae - skottmalar 
 • Släkte
  Argyresthia  
 • Undersläkte
  Argyresthia  
 • Art
  Argyresthia bonnetella, (Linnaeus, 1758) - hagtornsknoppmal
  Synonymer
  Phalaena bonnetella Linnaeus, 1758
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.