Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödbrun slånknoppmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Argyresthia albistria
Rödbrun slånknoppmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ganska liten, lätt igenkännlig mal som har varmt bruna framvingar med en bred, vit strimma utmed den inre halvan av bakkanten. Arten är vanlig i södra Sverige i marker med slån.

Vingspann 8–10,5 mm. Huvudet, första antennsegmentet och mellankroppen är vita. Vingtäckarna är varmt bruna, likaså framvingen, som även har en kritvit strimma längs bakkanten fram till en brun fläck strax innanför mitten. Utanför fläcken finns ett ljusare område som en otydlig fortsättning av bakkantsstrimman. Mörkt tvärband saknas alltid, och ibland kan den vita strimman vara ytterst smal eller saknas. Hos nykläckta individer kan man ana en svag violett glans i de mörkaste partierna och ute vid vingspetsen.

Larven är ljusgrön med ett rött band på varje segment samt svart huvud och svart nackplåt.

Genitalier: Genitalierna är i stort sett ­identiska med dem hos körsbärsmal Argyresthia pruniella. ­Hanen har ett par penslar av långa, mörkbruna fjäll på ömse sidor om den V-formiga skleriten på åttonde ryggplåten. Honans signum liknar i profil en seglande falk sedd uppifrån.
Utbredning
Observationer i Sverige för rödbrun slånknoppmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödbrun slånknoppmal förekommer i Götaland samt i södra och östra Svealand. I Danmark är den funnen i samtliga provinser, och i Norge är den påträffad utmed sydkusten. Även i Finland förekommer den längs sydkusten (inklusive Åland). Världsutbredningen omfattar, med några få undantag, samtliga Europas länder.

 
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Rödbrun slånknoppmal finns i marker med slån. Fjärilen flyger i en generation från slutet av juni till början av september. Ägget läggs i barkspringor nära toppen av en kvist av slån Prunus spinosa. Larven övervintrar som liten och äter på våren inuti unga blomknoppar. Förpuppningen sker i en gles kokong på marken.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· slån
· slån
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Argyresthiidae (skottmalar), Släkte Argyresthia, Art Argyresthia albistria (Haworth, 1828) - rödbrun slånknoppmal Synonymer Erminea albistria Haworth, 1828

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
En ganska liten, lätt igenkännlig mal som har varmt bruna framvingar med en bred, vit strimma utmed den inre halvan av bakkanten. Arten är vanlig i södra Sverige i marker med slån.

Vingspann 8–10,5 mm. Huvudet, första antennsegmentet och mellankroppen är vita. Vingtäckarna är varmt bruna, likaså framvingen, som även har en kritvit strimma längs bakkanten fram till en brun fläck strax innanför mitten. Utanför fläcken finns ett ljusare område som en otydlig fortsättning av bakkantsstrimman. Mörkt tvärband saknas alltid, och ibland kan den vita strimman vara ytterst smal eller saknas. Hos nykläckta individer kan man ana en svag violett glans i de mörkaste partierna och ute vid vingspetsen.

Larven är ljusgrön med ett rött band på varje segment samt svart huvud och svart nackplåt.

Genitalier: Genitalierna är i stort sett ­identiska med dem hos körsbärsmal Argyresthia pruniella. ­Hanen har ett par penslar av långa, mörkbruna fjäll på ömse sidor om den V-formiga skleriten på åttonde ryggplåten. Honans signum liknar i profil en seglande falk sedd uppifrån.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för rödbrun slånknoppmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.



Rödbrun slånknoppmal förekommer i Götaland samt i södra och östra Svealand. I Danmark är den funnen i samtliga provinser, och i Norge är den påträffad utmed sydkusten. Även i Finland förekommer den längs sydkusten (inklusive Åland). Världsutbredningen omfattar, med några få undantag, samtliga Europas länder.

 
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Argyresthiidae - skottmalar 
 • Släkte
  Argyresthia  
 • Undersläkte
  Argyresthia  
 • Art
  Argyresthia albistria(Haworth, 1828) - rödbrun slånknoppmal
  Synonymer
  Erminea albistria Haworth, 1828

Rödbrun slånknoppmal finns i marker med slån. Fjärilen flyger i en generation från slutet av juni till början av september. Ägget läggs i barkspringor nära toppen av en kvist av slån Prunus spinosa. Larven övervintrar som liten och äter på våren inuti unga blomknoppar. Förpuppningen sker i en gles kokong på marken.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· slån - Prunus spinosa (Viktig)
Namngivning: Argyresthia albistria (Haworth, [1828]). Originalbeskrivning: Erminea albistria. Lepid. Br.: 517. Synonymer: Argyresthia fagetella Zeller, 1839.

Etymologi: albistrius = den med en vit strimma; albus (lat.) = vit; stria (lat.) = strimma, streck; syftar på framvingens vita bakkantsstrimma.

Uttal: [Argyréstia albístria]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Argyresthiidae - skottmalar 
 • Släkte
  Argyresthia  
 • Undersläkte
  Argyresthia  
 • Art
  Argyresthia albistria, (Haworth, 1828) - rödbrun slånknoppmal
  Synonymer
  Erminea albistria Haworth, 1828
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.