Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bokskottsmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Argyresthia semitestacella
Bokskottsmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ganska stor mal vars framvinge är ljusbrun med en bred, vit bakkantsstrimma avbruten av en mörkbrun fläck. Fjärilen förekommer lokalt allmänt i bokskogar i södra Sverige.

Vingspann 11–14 mm. Huvudet är ljusgult eller gräddvitt, mellankroppen vit och vingtäckarna ljusbruna. Framvingens främre två tredjedelar är ljusbruna, hos nykläckta fjärilar med svagt violett glans, och längs bakkanten finns ett vitt streck som avbryts av en mörkbrun fläck. Utanför denna fortsätter bakkantsstrimman som en liten, försvinnande, gulaktig fläck. Ofta är den mörka bakkantsfläcken otydlig eller försvunnen. I spetsen är vingen mörkbrun med några otydliga, ljusa ­framkantsfläckar. Arten är lätt att känna igen genom sin storlek och blekbruna framvinge. Även biotopen och den sena flygtiden är till god hjälp vid bestämningen.

Larven är grönvit med svart huvud samt brun nack- och analplåt.

Genitalier: Genitalierna är mycket lika dem hos körsbärsmal Argyresthia pruniella. Den V-formiga skleriten på hanens åttonde ryggplåt har långa, smala skänklar med uppsvällda spetsar, och på tegumens undersida finns en grupp långa, grova borst. Honans signum är i profil likt en flygande sparvhök.
Utbredning
Observationer i Sverige för bokskottsmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Bokskottsmal förekommer lokalt i Götaland. Till Öland och Gotland infördes den med bokplantor under 1800-talet, då många skogsodlingsförsök inleddes. I Danmark är den funnen över hela landet. I Norge är den känd från Oslofjorden och Aust-Agder, men i Finland saknas den. Världsutbredningen omfattar Mellaneuropa söderut till Medelhavet och österut till Rumänien, men med vissa utbredningsluckor.

 
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Bokskottsmal finns i miljöer med bok. Fjärilen flyger främst om dagen från början av augusti till början av september. Larven lever under våren i skott av bok Fagus sylvatica, och förpuppningen sker i juni.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Argyresthiidae (skottmalar), Släkte Argyresthia, Art Argyresthia semitestacella (Curtis, 1833) - bokskottsmal Synonymer bokskottmal, Ederesa semitestacella Curtis, 1833

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
En ganska stor mal vars framvinge är ljusbrun med en bred, vit bakkantsstrimma avbruten av en mörkbrun fläck. Fjärilen förekommer lokalt allmänt i bokskogar i södra Sverige.

Vingspann 11–14 mm. Huvudet är ljusgult eller gräddvitt, mellankroppen vit och vingtäckarna ljusbruna. Framvingens främre två tredjedelar är ljusbruna, hos nykläckta fjärilar med svagt violett glans, och längs bakkanten finns ett vitt streck som avbryts av en mörkbrun fläck. Utanför denna fortsätter bakkantsstrimman som en liten, försvinnande, gulaktig fläck. Ofta är den mörka bakkantsfläcken otydlig eller försvunnen. I spetsen är vingen mörkbrun med några otydliga, ljusa ­framkantsfläckar. Arten är lätt att känna igen genom sin storlek och blekbruna framvinge. Även biotopen och den sena flygtiden är till god hjälp vid bestämningen.

Larven är grönvit med svart huvud samt brun nack- och analplåt.

Genitalier: Genitalierna är mycket lika dem hos körsbärsmal Argyresthia pruniella. Den V-formiga skleriten på hanens åttonde ryggplåt har långa, smala skänklar med uppsvällda spetsar, och på tegumens undersida finns en grupp långa, grova borst. Honans signum är i profil likt en flygande sparvhök.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för bokskottsmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Bokskottsmal förekommer lokalt i Götaland. Till Öland och Gotland infördes den med bokplantor under 1800-talet, då många skogsodlingsförsök inleddes. I Danmark är den funnen över hela landet. I Norge är den känd från Oslofjorden och Aust-Agder, men i Finland saknas den. Världsutbredningen omfattar Mellaneuropa söderut till Medelhavet och österut till Rumänien, men med vissa utbredningsluckor.

 
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Argyresthiidae - skottmalar 
 • Släkte
  Argyresthia  
 • Undersläkte
  Argyresthia  
 • Art
  Argyresthia semitestacella(Curtis, 1833) - bokskottsmal
  Synonymer
  bokskottmal
  Ederesa semitestacella Curtis, 1833

Bokskottsmal finns i miljöer med bok. Fjärilen flyger främst om dagen från början av augusti till början av september. Larven lever under våren i skott av bok Fagus sylvatica, och förpuppningen sker i juni.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Namngivning: Argyresthia semitestacella (Curtis, 1833). Originalbeskrivning: Ederesa semitestacella. Ent. Mag. 1: 191.

Etymologi: semitestacellus = den lilla halvt tegelfärgade; semi (lat.) = halv; testaceus (lat.) = tegelfärgad; syftar på framvingens färg i främre halvan; diminutivsuffixet -ellus (lat.).

Uttal: [Argyréstia semitestasélla]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Argyresthiidae - skottmalar 
 • Släkte
  Argyresthia  
 • Undersläkte
  Argyresthia  
 • Art
  Argyresthia semitestacella, (Curtis, 1833) - bokskottsmal
  Synonymer
  bokskottmal
  Ederesa semitestacella Curtis, 1833
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.