Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  större träfjäril

Organismgrupp Fjärilar, Bastardsvärmare, rotfjärilar, glasvingar m.fl. Cossus cossus
Större träfjäril Fjärilar, Bastardsvärmare, rotfjärilar, glasvingar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för större träfjäril
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· fröväxter
· fröväxter
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Cossidae (träfjärilar), Släkte Cossus, Art Cossus cossus (Linnaeus, 1758) - större träfjäril Synonymer allmän trädödare, Phalaena cossus Linnaeus, 1758, vanlig träfjäril, allmän träfjäril, trädödare

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för större träfjäril

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Cossoidea  
 • Familj
  Cossidae - träfjärilar 
 • Underfamilj
  Cossinae  
 • Släkte
  Cossus  
 • Art
  Cossus cossus(Linnaeus, 1758) - större träfjäril
  Synonymer
  allmän trädödare
  Phalaena cossus Linnaeus, 1758
  vanlig träfjäril
  allmän träfjäril
  trädödare

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap, Urban miljö, Våtmark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· fröväxter - Spermatophytae (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Cossoidea  
 • Familj
  Cossidae - träfjärilar 
 • Underfamilj
  Cossinae  
 • Släkte
  Cossus  
 • Art
  Cossus cossus, (Linnaeus, 1758) - större träfjäril
  Synonymer
  allmän trädödare
  Phalaena cossus Linnaeus, 1758
  vanlig träfjäril
  allmän träfjäril
  trädödare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.