Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tvåtaggig mudderräka

Organismgrupp Kräftdjur, Marina tiofotade kräftdjur Pontophilus norvegicus
Tvåtaggig mudderräka Kräftdjur, Marina tiofotade kräftdjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En räka i familjen Crangonidae som påträffas längs de norra delarna av svenska kusten (främst Bohuslän) och där bara finns på större djup (vanligen under 70 m). Skiljs från Pontophilus spinosus på att ryggsköldens sidor har en övre sidoås med två taggar och en undre ås med en tagg (P. spinosus har en övre sidoås med tre taggar och en undre ås med två taggar).

 

Totallängd: upp till 75 mm (ovanligt med maxstorlek). Panntaggen når nästan lika långt ut som yttersta delen av ögonen och saknar taggar. Den är långsmalt triangelformig med rundad spets och har vid basen en kort tagg på vardera sidan. Ryggskölden har tre (ev. fyra) framåtriktade taggar längs mittlinjen som på vardera sidan är flankerad av en längre ås bestående av två taggar samt något längre ner på sidan en tredje ås med en tagg. Detta skiljer arten tydligt från den vanligare, närstående arten Pontophilus spinosus, som har tre taggar på andra åsen och två på den tredje. Ryggskölden har också både antenn- och munkantstagg. Första antennen har två antennspröt. Antennskaftsfliken (styloceriten) är vasst spetsig och ungefär hälften så lång som antennskaftet. Käkarna saknar palp och bitutskott, tuggutskottet har vassa tänder. Antennplattans kanttagg når inte utanför själva plattan. Tredje paret käkfötter når ut till 1,5 gånger antennplattans längd och är försett med yttergren.

Första paret gångben är mycket kraftigare än övriga ben och har en fällklo samt en kort yttergren. Andra benparet är kort och slankt och når ut till ca 50 % av propodus på första benparet. Carpus är osegmenterad och har en klosax som är ca 50 % av propodus längd. Övriga tre benpar är normala gångben, där fjärde och femte benparen är ungefär likstora medan det tredje är längre och slankare. Båda könen har utskottet appendix interna på innergrenen av andra till femte bakkroppsbenen (pleopod II till V). Stjärtplattan, som är tydligt avsmalnade bakåt, har två par små sidotaggar.

Färgteckning. Tvåtaggig mudderräka är prickigt brunröd, ibland med gulaktiga fläckar.
Utbredning
Länsvis förekomst för tvåtaggig mudderräka Observationer i Sverige för tvåtaggig mudderräka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tvåtaggig mudderräka förekommer på större djup (under 100 m) i Skagerrak. Den europeiska utbredningen i övrigt sträcker sig från Grönland, Spetsbergen och Island vidare ner längs Norges kust och längs europeiska kusten in i västra Medelhavet till Sicilien, dock endast sparsamt förekommande där. Det spekuleras om medelhavspopulationen utgör en istidsrelikt, dvs. att arten etablerades där under senaste istiden. Den är även påträffad i västra Atlanten från New York och norrut till 44°N.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Pontophilus norvegicus är en djuplevande räka som kan bli upp till 75 mm stor. Den kan vara svår att skilja från den närstående P. spinosus. Artens utbredning inkluderar Grönland, Spetsbergen och Island vidare ner längs Norges kust och länge Europeiska kusten in i västra Medelhavet. Arten är även påträffad i västra Atlanten från New York upp till 44:e breddgragen. I svenska vatten återfinns arten huvudsakligen i Skagerrak, men också i norra Kattegatt. Arten förekommer vanligen inom intervallet 200-500 meter på mjukbotten, men har påträffats från ca 50 meter och ända ned till 1450 meters djup. Sannolikt negativt påverkad av den omfattande bottentrålningen. Under Svenska artprojektets marina inventering påträffad på ett femtontal lokaler längs västkusten. Därtill återfanns arten i högre grad än förväntat under undersökningen av djupa Skagerrak 2009. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (6-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5500 (5200-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 2750 (2500-3000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)).
Ekologi
Tvåtaggig mudderräka kan påträffas från ca 50 m och djupare (max 1 450 m), men den finns oftast på 200–500 meters djup och vanligen på mjukbotten.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Malacostraca (storkräftor), Ordning Decapoda (tiofotade kräftdjur), Familj Crangonidae (lerräkor), Släkte Pontophilus, Art Pontophilus norvegicus (M.Sars, 1861) - tvåtaggig mudderräka Synonymer Crangon norvegicus M.Sars, 1861

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Pontophilus norvegicus är en djuplevande räka som kan bli upp till 75 mm stor. Den kan vara svår att skilja från den närstående P. spinosus. Artens utbredning inkluderar Grönland, Spetsbergen och Island vidare ner längs Norges kust och länge Europeiska kusten in i västra Medelhavet. Arten är även påträffad i västra Atlanten från New York upp till 44:e breddgragen. I svenska vatten återfinns arten huvudsakligen i Skagerrak, men också i norra Kattegatt. Arten förekommer vanligen inom intervallet 200-500 meter på mjukbotten, men har påträffats från ca 50 meter och ända ned till 1450 meters djup. Sannolikt negativt påverkad av den omfattande bottentrålningen. Under Svenska artprojektets marina inventering påträffad på ett femtontal lokaler längs västkusten. Därtill återfanns arten i högre grad än förväntat under undersökningen av djupa Skagerrak 2009. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (6-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5500 (5200-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 2750 (2500-3000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)).
En räka i familjen Crangonidae som påträffas längs de norra delarna av svenska kusten (främst Bohuslän) och där bara finns på större djup (vanligen under 70 m). Skiljs från Pontophilus spinosus på att ryggsköldens sidor har en övre sidoås med två taggar och en undre ås med en tagg (P. spinosus har en övre sidoås med tre taggar och en undre ås med två taggar).

 

Totallängd: upp till 75 mm (ovanligt med maxstorlek). Panntaggen når nästan lika långt ut som yttersta delen av ögonen och saknar taggar. Den är långsmalt triangelformig med rundad spets och har vid basen en kort tagg på vardera sidan. Ryggskölden har tre (ev. fyra) framåtriktade taggar längs mittlinjen som på vardera sidan är flankerad av en längre ås bestående av två taggar samt något längre ner på sidan en tredje ås med en tagg. Detta skiljer arten tydligt från den vanligare, närstående arten Pontophilus spinosus, som har tre taggar på andra åsen och två på den tredje. Ryggskölden har också både antenn- och munkantstagg. Första antennen har två antennspröt. Antennskaftsfliken (styloceriten) är vasst spetsig och ungefär hälften så lång som antennskaftet. Käkarna saknar palp och bitutskott, tuggutskottet har vassa tänder. Antennplattans kanttagg når inte utanför själva plattan. Tredje paret käkfötter når ut till 1,5 gånger antennplattans längd och är försett med yttergren.

Första paret gångben är mycket kraftigare än övriga ben och har en fällklo samt en kort yttergren. Andra benparet är kort och slankt och når ut till ca 50 % av propodus på första benparet. Carpus är osegmenterad och har en klosax som är ca 50 % av propodus längd. Övriga tre benpar är normala gångben, där fjärde och femte benparen är ungefär likstora medan det tredje är längre och slankare. Båda könen har utskottet appendix interna på innergrenen av andra till femte bakkroppsbenen (pleopod II till V). Stjärtplattan, som är tydligt avsmalnade bakåt, har två par små sidotaggar.

Färgteckning. Tvåtaggig mudderräka är prickigt brunröd, ibland med gulaktiga fläckar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tvåtaggig mudderräka

Länsvis förekomst och status för tvåtaggig mudderräka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tvåtaggig mudderräka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tvåtaggig mudderräka förekommer på större djup (under 100 m) i Skagerrak. Den europeiska utbredningen i övrigt sträcker sig från Grönland, Spetsbergen och Island vidare ner längs Norges kust och längs europeiska kusten in i västra Medelhavet till Sicilien, dock endast sparsamt förekommande där. Det spekuleras om medelhavspopulationen utgör en istidsrelikt, dvs. att arten etablerades där under senaste istiden. Den är även påträffad i västra Atlanten från New York och norrut till 44°N.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Eucarida  
 • Ordning
  Decapoda - tiofotade kräftdjur 
 • Underordning
  Pleocyemata  
 • Infraordning
  Caridea - egentliga räkor 
 • Överfamilj
  Crangonoidea  
 • Familj
  Crangonidae - lerräkor 
 • Släkte
  Pontophilus  
 • Art
  Pontophilus norvegicus(M.Sars, 1861) - tvåtaggig mudderräka
  Synonymer
  Crangon norvegicus M.Sars, 1861

Tvåtaggig mudderräka kan påträffas från ca 50 m och djupare (max 1 450 m), men den finns oftast på 200–500 meters djup och vanligen på mjukbotten.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Arten påverkas sannolikt negativt av den omfattande bottentrålningen.

Påverkan
 • Fiske (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Trålfria skyddade områden skulle kunna fungera som refugier för arten. I övrigt är det svårt att föreslå specifika åtgärder eftersom kunskapen om artens utbredning och status är så bristfällig.
Namngivning: Pontophilus norvegicus (M. Sars, 1861). Originalbeskrivning: Crangon norvegicus. Beretning om en i Sommeren 1859 foretagen zoologisk Reise ved Kysten af Romsdals Amt. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 11B [year 1859]: 241–263. Synonymer: Crangon norvegicus M. Sars, 1861; Hippolyte costata Leuckart, 1847.

Etymologi: norvegicus (lat.) = från Norge, nordlig. Syftar på utbredningen.

Enckell, P.H. 1980. Kräftdjur. Signum i Lund, (8) 685.

Hayward, P.J & Ryland, J.S. 1995. Handbook of the Marine Fauna of North-West Europe. Oxford University Press. BILD (Fig. 8.44).

Smaldon, G. 1994. Coastal Shrimps and Prawns Keys and Notes for Identification of the Species edition 2. Edited by G Smaldon, LB Holthius and CHJM Fransen Synopsis of the British Fauna. Vol. 15.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren 2017 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Matz Berggren 2006 (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Eucarida  
 • Ordning
  Decapoda - tiofotade kräftdjur 
 • Underordning
  Pleocyemata  
 • Infraordning
  Caridea - egentliga räkor 
 • Överfamilj
  Crangonoidea  
 • Familj
  Crangonidae - lerräkor 
 • Släkte
  Pontophilus  
 • Art
  Pontophilus norvegicus, (M.Sars, 1861) - tvåtaggig mudderräka
  Synonymer
  Crangon norvegicus M.Sars, 1861
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren 2017 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Matz Berggren 2006 (naturvårdsinformation).