Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Urticina felina

Organismgrupp Koralldjur Urticina felina
  Koralldjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Urticina felina
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig

Klass Anthozoa (koralldjur), Ordning Actiniaria (havsanemoner), Familj Actiniidae, Släkte Urticina, Art Urticina felina (Linnaeus, 1761) Synonymer Tealia felina, Havsros

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Urticina felina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Anthozoa - koralldjur 
 • Underklass
  Hexacorallia  
 • Ordning
  Actiniaria - havsanemoner 
 • Underordning
  Nynantheae  
 • Infraordning
  Thenaria  
 • Överfamilj
  Endomyaria  
 • Familj
  Actiniidae  
 • Släkte
  Urticina  
 • Art
  Urticina felina(Linnaeus, 1761)
  Synonymer
  Tealia felina
  Havsros

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Anthozoa - koralldjur 
 • Underklass
  Hexacorallia  
 • Ordning
  Actiniaria - havsanemoner 
 • Underordning
  Nynantheae  
 • Infraordning
  Thenaria  
 • Överfamilj
  Endomyaria  
 • Familj
  Actiniidae  
 • Släkte
  Urticina  
 • Art
  Urticina felina, (Linnaeus, 1761)
  Synonymer
  Tealia felina
  Havsros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.