Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Stomphia coccinea

Organismgrupp Koralldjur Stomphia coccinea
  Koralldjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En bjärt färgad havsanemon med fläckig kroppskolumn och randiga tentakler. Kroppsväggens färg är ofta röd men kan även vara vit, röd, orange eller brunaktig, med stora oregelbundna ljusare fläckar av scharlakansrött, karminrött eller rosa. Kolumnen blir upp till 5 cm hög och har en slät yta, helt utan vårtor eller veck. Kolumnen är konisk med en bred bas på upp till 8 cm i diameter, oftast överstigande tentaklernas spann. Basen är ofta täckt av sediment. När anemonen är helt sammandragen så är den påfallande platt och fast. Tentaklerna kan dras in helt i kolumnen. Tentaklerna är förhållandevis korta, upp till ca 4 cm, och arrangerade med 6 tentakler i innersta ringen, 10-12 i påföljande ring, 16-18 i nästa, och så vidare. Totalt kan ett fullt utvuxet exemplar ha upp till 80 tentakler. Tentaklerna har ofta ett eller två röda band och röd spets. På munskivan finns en ring av små ljusa fläckar, ungefär halvvägs mellan munöppningen och munskivans ytterkant. Varje sådan fläck sitter vid basen av en tentakel i den innersta och den näst innersta ringen av tentakler.
Det finns en viss förväxlingsrisk med anemonen Urticina eques som dock är mer storvuxen, inte lika platt som sammandragen, har tydliga vårtor på kolumnen och 10 tentakler i den innersta tentakelringen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Stomphia coccinea Observationer i Sverige för Stomphia coccinea
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
S. coccinea är en kallvattenkrävande art som har en vidsträckt cirkumpolär utbredning över norra halvklotet i såväl Atlanten som Stilla havet. I Europa förekommer den från de Brittiska öarna upp till Arktis. I svenska vatten återfinns arten främst i Kattegatt, där medeltemperaturen är lägre än vid Bohuskusten på grund av den baltiska ytströmmens nedkylande inverkan. Arten finns dessutom sällsynt i Kosterområdet. I båda områdena verkar arten ha gått tillbaka. Under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009 påträffades arten endast vid tre lokaler, varav två i Kattegatt samt en i norra Öresund. Vid andra miljöundersökningar utförda efter 2000 har arten påträffats utanför Torekov i södra Kattegatt, samt vid Knähaken i södra Öresund.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii); D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
En kallvattenkrävande art som i svenska vatten återfinns i Kattegatt, samt sällsynt i Kosterområdet. Under Svenska artprojektets marina inventering påträffades arten på tre lokaler; två i Kattegatt samt en i norra Öresund. Troligt att arten i svenska vatten lever på gränsen av sitt utbredningsområde, och bara finns i kallt vatten i Kattegatt och norra Bohuslän. Den globala uppvärmningen utgör således ett troligt hot mot arten i våra vatten. Misstanke om att arten minskat i Kosterområdet. Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (3-4). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (9000-11000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (B1ab(iii); D2).
Ekologi
Arten lever från 10 meters djup, ofta sittande på musselskal och stenar vid mjukbotten eller blandad botten, mer sällan på ren bergsbotten. I svenska vatten hittar man den ned till 30-40 meters djup, men i andra delar av utbredningsområdet har den påträffats ned till nästan 500 meters djup. Den har sexuell fortplantning och ett frisimmande första larvstadium. S. coccinea är en av få arter av havsanemoner som kan simma iväg ett stycke om den angrips av en predator, som t.ex. en nakensnäcka. Den låter då fotskivan släppa från underlaget och anemonen rör sig ryckigt framåt med hjälp av hastiga, rytmiska hopdragningar av muskulaturen i kolumnen.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Anthozoa (koralldjur), Ordning Actiniaria (havsanemoner), Familj Actinostolidae, Släkte Stomphia, Art Stomphia coccinea (O.F. Müller, 1776) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii); D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation En kallvattenkrävande art som i svenska vatten återfinns i Kattegatt, samt sällsynt i Kosterområdet. Under Svenska artprojektets marina inventering påträffades arten på tre lokaler; två i Kattegatt samt en i norra Öresund. Troligt att arten i svenska vatten lever på gränsen av sitt utbredningsområde, och bara finns i kallt vatten i Kattegatt och norra Bohuslän. Den globala uppvärmningen utgör således ett troligt hot mot arten i våra vatten. Misstanke om att arten minskat i Kosterområdet. Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (3-4). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (9000-11000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (B1ab(iii); D2).
En bjärt färgad havsanemon med fläckig kroppskolumn och randiga tentakler. Kroppsväggens färg är ofta röd men kan även vara vit, röd, orange eller brunaktig, med stora oregelbundna ljusare fläckar av scharlakansrött, karminrött eller rosa. Kolumnen blir upp till 5 cm hög och har en slät yta, helt utan vårtor eller veck. Kolumnen är konisk med en bred bas på upp till 8 cm i diameter, oftast överstigande tentaklernas spann. Basen är ofta täckt av sediment. När anemonen är helt sammandragen så är den påfallande platt och fast. Tentaklerna kan dras in helt i kolumnen. Tentaklerna är förhållandevis korta, upp till ca 4 cm, och arrangerade med 6 tentakler i innersta ringen, 10-12 i påföljande ring, 16-18 i nästa, och så vidare. Totalt kan ett fullt utvuxet exemplar ha upp till 80 tentakler. Tentaklerna har ofta ett eller två röda band och röd spets. På munskivan finns en ring av små ljusa fläckar, ungefär halvvägs mellan munöppningen och munskivans ytterkant. Varje sådan fläck sitter vid basen av en tentakel i den innersta och den näst innersta ringen av tentakler.
Det finns en viss förväxlingsrisk med anemonen Urticina eques som dock är mer storvuxen, inte lika platt som sammandragen, har tydliga vårtor på kolumnen och 10 tentakler i den innersta tentakelringen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Stomphia coccinea

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Stomphia coccinea

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.S. coccinea är en kallvattenkrävande art som har en vidsträckt cirkumpolär utbredning över norra halvklotet i såväl Atlanten som Stilla havet. I Europa förekommer den från de Brittiska öarna upp till Arktis. I svenska vatten återfinns arten främst i Kattegatt, där medeltemperaturen är lägre än vid Bohuskusten på grund av den baltiska ytströmmens nedkylande inverkan. Arten finns dessutom sällsynt i Kosterområdet. I båda områdena verkar arten ha gått tillbaka. Under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009 påträffades arten endast vid tre lokaler, varav två i Kattegatt samt en i norra Öresund. Vid andra miljöundersökningar utförda efter 2000 har arten påträffats utanför Torekov i södra Kattegatt, samt vid Knähaken i södra Öresund.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Anthozoa - koralldjur 
 • Underklass
  Hexacorallia  
 • Ordning
  Actiniaria - havsanemoner 
 • Underordning
  Nynantheae  
 • Infraordning
  Thenaria  
 • Överfamilj
  Mesomyaria  
 • Familj
  Actinostolidae  
 • Släkte
  Stomphia  
 • Art
  Stomphia coccinea(O.F. Müller, 1776)

Arten lever från 10 meters djup, ofta sittande på musselskal och stenar vid mjukbotten eller blandad botten, mer sällan på ren bergsbotten. I svenska vatten hittar man den ned till 30-40 meters djup, men i andra delar av utbredningsområdet har den påträffats ned till nästan 500 meters djup. Den har sexuell fortplantning och ett frisimmande första larvstadium. S. coccinea är en av få arter av havsanemoner som kan simma iväg ett stycke om den angrips av en predator, som t.ex. en nakensnäcka. Den låter då fotskivan släppa från underlaget och anemonen rör sig ryckigt framåt med hjälp av hastiga, rytmiska hopdragningar av muskulaturen i kolumnen.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Efterlämningar av djur (Har betydelse)
Många koralldjur har påverkats av den omfattande bottentrålningen, det gäller troligen även S. coccinea. Ökad sedimentation till följd av övergödning och trålning kan också ha en negativ effekt. Arten lever i svenska vatten på sydgränsen av sin totala utbredning, därför utgör klimatförändring med varmare havsvatten ett påtagligt hot.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Fiske (Viss negativ effekt)
Det är svårt att föreslå specifika åtgärder eftersom kunskapen om artens utbredning och status är bristfällig. Orsaken till dess nedgång är inte riktigt känd och vidare undersökningar behövs.
Etymologi; stomphos, Gr. ”skrikig, bjärt, bombastisk, skrytsam”, coccineus, Lat. ”röd som ett bär”, alt. ”scharlakansröd”.

Carlgren, O. 1945. Polypdyr III. Koraldyr. Danmarks fauna 51. G.E.G. Gads Forlag.

Fautin, D. 2011.Hexacorallians of the world homepage, http//:hercules.kgs.ku.edu/hexacoral/anemone2/index.cfm

Hansson, H. G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. Webb-upplaga. http://loven.gu.se/digitalAssets/1480/1480031_hansson-2011.pdf

Karlsson, A., Berggren, M., Lundin, K. & Sundin, R. 2014. Svenska artprojektets marina inventering - slutrapport. ArtDatabanken rapporterar 16. Artdatabanken, SLU. Uppsala

Moen, F.E. & Svensen, E. 2014. Dyreliv i havet. Nordeuropeisk marin fauna. 6:e upplagan. KOM forlag.

Wood, C. 2005. Seasearch guide to sea anemones and corals of Britain and Ireland. Marine Conservation Society, Ross-on-Wye.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Anthozoa - koralldjur 
 • Underklass
  Hexacorallia  
 • Ordning
  Actiniaria - havsanemoner 
 • Underordning
  Nynantheae  
 • Infraordning
  Thenaria  
 • Överfamilj
  Mesomyaria  
 • Familj
  Actinostolidae  
 • Släkte
  Stomphia  
 • Art
  Stomphia coccinea, (O.F. Müller, 1776)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015