Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Edwardsiella carnea

Organismgrupp Koralldjur Edwardsiella carnea
  Koralldjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten långsmal anemon, som blir upp till 25 mm lång och 4 mm bred. Tentaklerna är långa och smala. Kolumnen är till största delen gulbrun, medan tentakler och munskiva är rosaröda. Kolumnen är avlång och cylindriskt formad med en rundad bas som är något vidare än kolumnen i övrigt. Fotskiva saknas, men på basen finns små häftpapiller som fäster anemonen till underlaget. Kroppen har invändigt 8 fullständiga s.k. mesenterier. De är radiära kroppsväggar fästade mellan den yttre kroppsväggen och svalgröret, och fungerar även som fäste för muskler och gonader. Kolumnen är indelad i två partier, varav den nedre delen, den s.k. scapus, är omgiven av ett tjockt och skrovligt lager, s.k. periderm, som i sin övre del ofta formar ett löst sittande rör, vari anemonen kan dra in sig vid störning. Den övre delen av kolumnen, den s.k. scapulus, saknar periderm. Scapulus är aningen åttakantig i genomskärning, beroende på att kroppsväggen är något tjockare mellan mesenterierna. Tentaklerna är långa, smala och upp till 36 i antal, typiskt 28, men alltid med 6 tentakler i innersta ringen. De inre tentaklerna är tydligt längre än de yttre. Färgen på peridermet på scapus är gulbrunt. I övrigt är scapus, utan periderm, samt scapulus halvgenomskinligt köttfärgade till rosenröda. På nedre delen av scapulus finns en vitpudrad ring. Tentaklerna är rosaröda med en vit till gulvit längsgående mittlinje. Munskivan är vitpudrad, med rosaröda radiära strimmor på den inre delen. Svalgrör och gonader är rosaröda till orange, och de är synliga genom den halvgenomskinliga väggen på scapulus.

Förväxlingsrisk råder med den östamerikanska arten Edwardsiella lineata som påvisats vid svenska västkusten, dels som parasitiska larver i amerikansk kammanet (Selander et al 2010), dels som en koloni vuxna individer vid Väderöarna, 2012 (Lundin & Malmberg, 2012). Kroppskolumnen hos E. lineata är halvgenomskinligt vit till blekt brunrosa och med längs-gående strimmor. Det finns ytterligare an art i släktet i svenska vatten; E. loveni som lever vid rev av ögonkorall, på djup större än 80 meter. För övrigt skiljs E. carnea från de mer kraftigt byggda arter av det närstående släktet Edwardsia lättast genom att kolumnen hos den förra saknar s.k. nemathybomer, vilket är rader eller grupper av små, kulformiga inbuktningar på kroppsväggen, som innehåller nässelceller. Dessa bildningar är typiska för Edwardsia-arter. Hos dessa är dessutom de innersta tentaklerna kortare än de yttre, medan förhållandet är det omvända hos arter inom Edwardsiella-släktet.
Utbredning
Länsvis förekomst för Edwardsiella carnea Observationer i Sverige för Edwardsiella carnea
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
E. carnea är en hårdbottenslevande art som i våra vatten förekommer på djup omkring 30 m. Den sitter ofta gruppvis i hålor och sprickor, eller under basen av död mans hand och större hydroidkolonier. Arten är därför troligen ofta förbisedd. I svenska vatten förekommer arten från Skagerrak till nordöstligaste delen av Kattegatt. Det totala utbredningsområdet sträcker sig från Norges sydvästkust och Nordsjön, ned till Brittiska öarna och franska Bretagne.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Arten är bunden till hårdbotten, och sitter vanligen under basen av Alcyonium-koraller och liknande epifauna på djup nedom 30 m. Den kan således vara förbisedd. Kunskapen om artens övriga ekologi och status synnerligen bristfällig. Artens habitat - djupa hårdbottnar - är relativt sällsynta i våra vatten, och påverkas därtill negativt av sedimentation till följd av bottentrålning och eutrofiering. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten har sexuell fortplantning, men det är oklart om den är sam- eller skildkönad. Den är troligen levandefödare, vilket innebär att äggen kläcks inne i kroppshålan hos moderdjuret och den tidiga larvutvecklingen sker där. Anemonen fortplantar sig även asexuellt genom att bilda och knoppa av stoloner från kolumnens bas. Det är därför man ofta hittar anemonerna i täta grupper. Kunskapen om artens övriga ekologi och status är i övrigt bristfällig.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· Alcyonium digitatum
· Alcyonium digitatum
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Anthozoa (koralldjur), Ordning Actiniaria (havsanemoner), Familj Edwardsiidae, Släkte Edwardsiella, Art Edwardsiella carnea (Gosse, 1856) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Arten är bunden till hårdbotten, och sitter vanligen under basen av Alcyonium-koraller och liknande epifauna på djup nedom 30 m. Den kan således vara förbisedd. Kunskapen om artens övriga ekologi och status synnerligen bristfällig. Artens habitat - djupa hårdbottnar - är relativt sällsynta i våra vatten, och påverkas därtill negativt av sedimentation till följd av bottentrålning och eutrofiering. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En liten långsmal anemon, som blir upp till 25 mm lång och 4 mm bred. Tentaklerna är långa och smala. Kolumnen är till största delen gulbrun, medan tentakler och munskiva är rosaröda. Kolumnen är avlång och cylindriskt formad med en rundad bas som är något vidare än kolumnen i övrigt. Fotskiva saknas, men på basen finns små häftpapiller som fäster anemonen till underlaget. Kroppen har invändigt 8 fullständiga s.k. mesenterier. De är radiära kroppsväggar fästade mellan den yttre kroppsväggen och svalgröret, och fungerar även som fäste för muskler och gonader. Kolumnen är indelad i två partier, varav den nedre delen, den s.k. scapus, är omgiven av ett tjockt och skrovligt lager, s.k. periderm, som i sin övre del ofta formar ett löst sittande rör, vari anemonen kan dra in sig vid störning. Den övre delen av kolumnen, den s.k. scapulus, saknar periderm. Scapulus är aningen åttakantig i genomskärning, beroende på att kroppsväggen är något tjockare mellan mesenterierna. Tentaklerna är långa, smala och upp till 36 i antal, typiskt 28, men alltid med 6 tentakler i innersta ringen. De inre tentaklerna är tydligt längre än de yttre. Färgen på peridermet på scapus är gulbrunt. I övrigt är scapus, utan periderm, samt scapulus halvgenomskinligt köttfärgade till rosenröda. På nedre delen av scapulus finns en vitpudrad ring. Tentaklerna är rosaröda med en vit till gulvit längsgående mittlinje. Munskivan är vitpudrad, med rosaröda radiära strimmor på den inre delen. Svalgrör och gonader är rosaröda till orange, och de är synliga genom den halvgenomskinliga väggen på scapulus.

Förväxlingsrisk råder med den östamerikanska arten Edwardsiella lineata som påvisats vid svenska västkusten, dels som parasitiska larver i amerikansk kammanet (Selander et al 2010), dels som en koloni vuxna individer vid Väderöarna, 2012 (Lundin & Malmberg, 2012). Kroppskolumnen hos E. lineata är halvgenomskinligt vit till blekt brunrosa och med längs-gående strimmor. Det finns ytterligare an art i släktet i svenska vatten; E. loveni som lever vid rev av ögonkorall, på djup större än 80 meter. För övrigt skiljs E. carnea från de mer kraftigt byggda arter av det närstående släktet Edwardsia lättast genom att kolumnen hos den förra saknar s.k. nemathybomer, vilket är rader eller grupper av små, kulformiga inbuktningar på kroppsväggen, som innehåller nässelceller. Dessa bildningar är typiska för Edwardsia-arter. Hos dessa är dessutom de innersta tentaklerna kortare än de yttre, medan förhållandet är det omvända hos arter inom Edwardsiella-släktet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Edwardsiella carnea

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Edwardsiella carnea

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.E. carnea är en hårdbottenslevande art som i våra vatten förekommer på djup omkring 30 m. Den sitter ofta gruppvis i hålor och sprickor, eller under basen av död mans hand och större hydroidkolonier. Arten är därför troligen ofta förbisedd. I svenska vatten förekommer arten från Skagerrak till nordöstligaste delen av Kattegatt. Det totala utbredningsområdet sträcker sig från Norges sydvästkust och Nordsjön, ned till Brittiska öarna och franska Bretagne.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Anthozoa - koralldjur 
 • Underklass
  Hexacorallia  
 • Ordning
  Actiniaria - havsanemoner 
 • Familj
  Edwardsiidae  
 • Släkte
  Edwardsiella  
 • Art
  Edwardsiella carnea(Gosse, 1856)

Arten har sexuell fortplantning, men det är oklart om den är sam- eller skildkönad. Den är troligen levandefödare, vilket innebär att äggen kläcks inne i kroppshålan hos moderdjuret och den tidiga larvutvecklingen sker där. Anemonen fortplantar sig även asexuellt genom att bilda och knoppa av stoloner från kolumnens bas. Det är därför man ofta hittar anemonerna i täta grupper. Kunskapen om artens övriga ekologi och status är i övrigt bristfällig.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Har betydelse)
Många koralldjur har farit illa av den omfattande bottentrålningen och det är möjligt att även E. carnea kan ha påverkats negativt. Även ökad sedimentation till följd av trålning och övergödning skulle kunna påverka arten negativt.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Fiske (Viss negativ effekt)
Eftersom det inte är klarlagt hur arten påverkas av miljöförändringarna i havet, är det svårt att föreslå specifika åtgärder. En ökad kunskap om artens utbredning och status i svenska vatten behövs.
Etymologi. Edwardsiella är en diminutivform av Edwardsia, vilket är ett närstående släkte inom samma familj. Edwardsia-arterna är generellt mer storvuxna än Edwardsiella-arterna. Släktnamnet är en hommage till den franske marinbiologen Henri Milne Edwards (1800-1885). Carnea, Lat. ”den kött-artade”, vilket syftar till den köttrosa kroppsfärgen.

Carlgren, O. 1945. Polypdyr III. Koraldyr. Danmarks fauna 51. G.E.G. Gads Forlag.

Daly, M. 2002. A systematic revision of Edwardsiidae (Cnidaria, Anthozoa). Invertebrate Biology 121 (3), 212-225.

Fautin, D. 2011.Hexacorallians of the world homepage, http//:hercules.kgs.ku.edu/hexacoral/anemone2/index.cfm

Hansson, H. G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. Webb-upplaga. http://loven.gu.se/digitalAssets/1480/1480031_hansson-2011.pdf

Karlsson, A., Berggren, M., Lundin, K. & Sundin, R. 2014. Svenska artprojektets marina inventering - slutrapport. ArtDatabanken rapporterar 16. Artdatabanken, SLU. Uppsala

Lundin, K. & Malmberg, K. 2012. Havsanemoner - om nya och sällan sedda arter på den svenska västkusten. Fauna och Flora 107 (4): 6-9.

Selander, E., Møller, L.F., Sundberg, P., Tiselius, P. 2010. Parasitic anemone infects the invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi in the North East Atlantic. Biological Invasions 5: 1003-1009.

Wood, C. 2005. Seasearch guide to sea anemones and corals of Britain and Ireland. Marine Conservation Society, Ross-on-Wye.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2006. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Anthozoa - koralldjur 
 • Underklass
  Hexacorallia  
 • Ordning
  Actiniaria - havsanemoner 
 • Familj
  Edwardsiidae  
 • Släkte
  Edwardsiella  
 • Art
  Edwardsiella carnea, (Gosse, 1856)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2006. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.