Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Edwardsiella loveni

Organismgrupp Koralldjur Edwardsiella loveni
  Koralldjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten anemon som lever sittande på död ögonkorall, Lophelia pertusa. Anemonen blir upp till 4,5 cm hög. Kroppskolumnen är indelad i två partier, varav den nedre delen, den s.k. scapus, är omgiven av ett tjockt och skrovligt lager, periderm. Den övre delen av kolumnen, den s.k. scapulus, saknar periderm. Basen på kolumnen är rundad och har varken fotskiva eller förankringsblåsa (physa), istället finns på basen många små häftpapiller som fäster anemonen vid underlaget. Kroppen har invändigt åtta fullständiga s.k. mesenterier, vilket är radiära kroppsväggar fästade mellan den yttre kroppsväggen och svalgröret. De ger stadga åt kolumnen och fungerar även som fäste för muskler och gonader. Kolumnen är tydligt åttakantig i genomskärning, beroende på att kroppsväggen är något tjockare mellan mesenterierna. Antalet tentakler uppgår till 35-40, med sex tentakler i innersta ringen. De inre tentaklerna är tydligt längre än yttre tentaklerna. Färgen på peridermet är gråbrunt till orange. Scapus utan periderm är ljust köttfärgat till vitt. Scapulus och tentakler är ljust rosa till köttfärgade. Svalgröret och gonaderna är tegelstensröda, vilket är synligt genom den halvgenomskinliga kroppsväggen på scapulus.
Utbredning
Länsvis förekomst för Edwardsiella loveni Observationer i Sverige för Edwardsiella loveni
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är bunden till död ögonkorall och i svenska vatten är den endast känd från korallrevet i Säckenområdet i nordligaste delen av Kosterhavet. Artens totala utbredning sträcker sig från Skagerrak och nordöstra delen av Nordsjön och vidare upp längs Norges västkust norrut till Barents hav.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Denna art tycks vara nästan helt bunden till kalkskelettet hos död ögonkorall Lophelia pertusa. Under 1970- och 80-talen fick man ofta upp arten på skrap av de döda delarna av ögonkorallrevet i Säcken, men då ingen skrapning ägt rum där under senaste decennierna så är det svårt att säga något om artens status i dagsläget. Revet i Säcken består av upp till meterhöga klumpar som ligger utspridda i ett 300m2- 500 m2 stort område. De i svenska vatten två övriga kända ögonkorallreven utplånades under senare halvan av 1900-talet av bottentrålning. Artens totala utbredning sträcker sig från Skagerrak ut i nordöstra delen av Nordsjön, och upp längs Norges kust. Det är dock oklart hur långt norrut arten går. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-2). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (0-4) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (0-4) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
E. loveni sitter oftast i de gamla bägarna på död ögonkorall, men stundom även på grenarna. Eftersom den saknar fotskiva och physa så kan den förmodligen inte flytta sig. I svenska vatten ligger korallreven på 80-90 meters djup. E. loveni har förmodligen sexuell förökning med ägg och spermier som släpps fritt i vattnet. Artens fortplantningsbiologi och ekologi är i övrigt mycket dåligt känd.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· Ögonkorall
· Ögonkorall
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· Ögonkorall
· Ögonkorall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Anthozoa (koralldjur), Ordning Actiniaria (havsanemoner), Familj Edwardsiidae, Släkte Edwardsiella, Art Edwardsiella loveni (Carlgren, 1893) Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Denna art tycks vara nästan helt bunden till kalkskelettet hos död ögonkorall Lophelia pertusa. Under 1970- och 80-talen fick man ofta upp arten på skrap av de döda delarna av ögonkorallrevet i Säcken, men då ingen skrapning ägt rum där under senaste decennierna så är det svårt att säga något om artens status i dagsläget. Revet i Säcken består av upp till meterhöga klumpar som ligger utspridda i ett 300m2- 500 m2 stort område. De i svenska vatten två övriga kända ögonkorallreven utplånades under senare halvan av 1900-talet av bottentrålning. Artens totala utbredning sträcker sig från Skagerrak ut i nordöstra delen av Nordsjön, och upp längs Norges kust. Det är dock oklart hur långt norrut arten går. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-2). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (0-4) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (0-4) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En liten anemon som lever sittande på död ögonkorall, Lophelia pertusa. Anemonen blir upp till 4,5 cm hög. Kroppskolumnen är indelad i två partier, varav den nedre delen, den s.k. scapus, är omgiven av ett tjockt och skrovligt lager, periderm. Den övre delen av kolumnen, den s.k. scapulus, saknar periderm. Basen på kolumnen är rundad och har varken fotskiva eller förankringsblåsa (physa), istället finns på basen många små häftpapiller som fäster anemonen vid underlaget. Kroppen har invändigt åtta fullständiga s.k. mesenterier, vilket är radiära kroppsväggar fästade mellan den yttre kroppsväggen och svalgröret. De ger stadga åt kolumnen och fungerar även som fäste för muskler och gonader. Kolumnen är tydligt åttakantig i genomskärning, beroende på att kroppsväggen är något tjockare mellan mesenterierna. Antalet tentakler uppgår till 35-40, med sex tentakler i innersta ringen. De inre tentaklerna är tydligt längre än yttre tentaklerna. Färgen på peridermet är gråbrunt till orange. Scapus utan periderm är ljust köttfärgat till vitt. Scapulus och tentakler är ljust rosa till köttfärgade. Svalgröret och gonaderna är tegelstensröda, vilket är synligt genom den halvgenomskinliga kroppsväggen på scapulus.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Edwardsiella loveni

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Edwardsiella loveni

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är bunden till död ögonkorall och i svenska vatten är den endast känd från korallrevet i Säckenområdet i nordligaste delen av Kosterhavet. Artens totala utbredning sträcker sig från Skagerrak och nordöstra delen av Nordsjön och vidare upp längs Norges västkust norrut till Barents hav.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Anthozoa - koralldjur 
 • Underklass
  Hexacorallia  
 • Ordning
  Actiniaria - havsanemoner 
 • Familj
  Edwardsiidae  
 • Släkte
  Edwardsiella  
 • Art
  Edwardsiella loveni(Carlgren, 1893)

E. loveni sitter oftast i de gamla bägarna på död ögonkorall, men stundom även på grenarna. Eftersom den saknar fotskiva och physa så kan den förmodligen inte flytta sig. I svenska vatten ligger korallreven på 80-90 meters djup. E. loveni har förmodligen sexuell förökning med ägg och spermier som släpps fritt i vattnet. Artens fortplantningsbiologi och ekologi är i övrigt mycket dåligt känd.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· Ögonkorall - Lophelia pertusa (Viktig)
Efterlämningar av djur (Viktig)
· Ögonkorall - Lophelia pertusa (Viktig)
Arten tycks vara beroende av döda, men i övrigt intakta grenar av ögonkorall. Dess enda kända lokal i svenska vatten är på det lilla ögonkorallrevet i Säcken-området, vilket gör arten mycket känslig för störningar i form av bottentrålning och andra former av miljöförändringar.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Fiske (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Inventering med hjälp av fjärrstyrd kamera behövs för att undersöka om E. loveni finns kvar på ögonkorallreven vid Säcken, och om den möjligen kan ha etablerat sig vid korallrevet nordost om Väderöarna, som verkar återhämta sig efter att området blivit skyddat från trålning.
Etymologi. Edwardsiella är en diminutivform av Edwardsia, vilket är ett närstående släkte inom samma familj. Edwardsiella-arterna är generellt mindre än Edwardsia-arterna. Släktnamnet är en hommage till den franske marinbiologen Henri Milne Edwards (1800-1885). Loveni är tillägnat Sven Lovén (1809-1895), svensk marinzoolog och professor på Naturhistoriska riksmuseet.

Carlgren, O. 1945. Polypdyr III. Koraldyr. Danmarks fauna 51. G.E.G. Gads Forlag.

Daly, M. 2002. A systematic revision of Edwardsiidae (Cnidaria, Anthozoa). Invertebrate Biology 121 (3), 212-225.

Fautin, D. 2011.Hexacorallians of the world homepage, http//:hercules.kgs.ku.edu/hexacoral/anemone2/index.cfm

Hansson, H. G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. Webb-upplaga. http://loven.gu.se/digitalAssets/1480/1480031_hansson-2011.pdf

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2006. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Anthozoa - koralldjur 
 • Underklass
  Hexacorallia  
 • Ordning
  Actiniaria - havsanemoner 
 • Familj
  Edwardsiidae  
 • Släkte
  Edwardsiella  
 • Art
  Edwardsiella loveni, (Carlgren, 1893)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2006. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.