Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Skeneopsis planorbis

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Skeneopsis planorbis
  Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skeneopsis planorbis är en mycket liten, brun, halvt genomskinlig snäcka vars skal är nästan helt slätt. Skalet, som kan bli 0,75 mm högt och 1,5 mm i diameter, har upp till fyra vindlingar. Spiran är låg medan naveln (umbilicus) är djup. Aperturöppningen är nästan helt rund. Djurets huvud och fot är delvis täckta av svart pigment.
Utbredning
Länsvis förekomst för Skeneopsis planorbis Observationer i Sverige för Skeneopsis planorbis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från Brittiska öarna, Medelhavet och från Azorerna vidare upp till Arktis på östra sidan av Atlanten. Dess utbredning sträcker sig vidare från Island och Grönland till arktiska Kanada och söderut längs amerikanska östkusten till Florida. I Sverige har arten i sen tid endast rapporterats ett fåtal gånger i Kosterområdet, Gullmaren samt i Halland. Det är dock troligt att arten är förbisedd på grund av sin ringa storlek. I dagsläget finns färre än fem kända lokaler i svenska vatten men det verkliga antalet är sannolikt högre.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
En mycket liten brun, halvt genomskinlig, snäcka vars skal endast blir ca 0.75 mm högt. Arten lever bland trådiga alger på några få meters djup i littoralzonen. Närmast är arten känd från norska kusten, där den tycks vara tämligen vanlig. I svenska vatten föreligger såvitt är känt endast ett fåtal sentida fynd av, från tre olika lokaler i Kattegatt (Halland) och Skagerrak (Gulllmaren, Ursholmen) På Ursholmen har levande exemplar hittats under de senaste åren. Pga sin ringa storlek kan dock arten vara förbisedd, och det verkliga antalet lokalområden är troligen fler än ovanstående fynd ger vid handen. Eftersök bör göras under stenblock på någon till några meters djup, framförallt i ytterskärgården, möjligen även bland tunnare alger på motsvarande djupnivåer. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (3-10). De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Utbredningens storlek är nära gränsvärdena för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Därför rödlistas arten som Nära hotad (NT). (D2).
Ekologi
Arten lever bland trådiga alger på några få meters djup i littoralzonen. Reproduktion tycks ske året om, men är vanligast på våren. Arten är skildkönad.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Littorinimorpha, Familj Skeneopsidae, Släkte Skeneopsis, Art Skeneopsis planorbis (Fabricus, 1780) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation En mycket liten brun, halvt genomskinlig, snäcka vars skal endast blir ca 0.75 mm högt. Arten lever bland trådiga alger på några få meters djup i littoralzonen. Närmast är arten känd från norska kusten, där den tycks vara tämligen vanlig. I svenska vatten föreligger såvitt är känt endast ett fåtal sentida fynd av, från tre olika lokaler i Kattegatt (Halland) och Skagerrak (Gulllmaren, Ursholmen) På Ursholmen har levande exemplar hittats under de senaste åren. Pga sin ringa storlek kan dock arten vara förbisedd, och det verkliga antalet lokalområden är troligen fler än ovanstående fynd ger vid handen. Eftersök bör göras under stenblock på någon till några meters djup, framförallt i ytterskärgården, möjligen även bland tunnare alger på motsvarande djupnivåer. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (3-10). De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Utbredningens storlek är nära gränsvärdena för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Därför rödlistas arten som Nära hotad (NT). (D2).
Skeneopsis planorbis är en mycket liten, brun, halvt genomskinlig snäcka vars skal är nästan helt slätt. Skalet, som kan bli 0,75 mm högt och 1,5 mm i diameter, har upp till fyra vindlingar. Spiran är låg medan naveln (umbilicus) är djup. Aperturöppningen är nästan helt rund. Djurets huvud och fot är delvis täckta av svart pigment.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Skeneopsis planorbis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Skeneopsis planorbis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från Brittiska öarna, Medelhavet och från Azorerna vidare upp till Arktis på östra sidan av Atlanten. Dess utbredning sträcker sig vidare från Island och Grönland till arktiska Kanada och söderut längs amerikanska östkusten till Florida. I Sverige har arten i sen tid endast rapporterats ett fåtal gånger i Kosterområdet, Gullmaren samt i Halland. Det är dock troligt att arten är förbisedd på grund av sin ringa storlek. I dagsläget finns färre än fem kända lokaler i svenska vatten men det verkliga antalet är sannolikt högre.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Littorinimorpha  
 • Överfamilj
  Littorinoidea  
 • Familj
  Skeneopsidae  
 • Släkte
  Skeneopsis  
 • Art
  Skeneopsis planorbis(Fabricus, 1780)

Arten lever bland trådiga alger på några få meters djup i littoralzonen. Reproduktion tycks ske året om, men är vanligast på våren. Arten är skildkönad.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· grönalger - Chlorophyta (Har betydelse)
Eftersom vi vet så litet om arten är det svårt att säga något om vilka hot som kan finnas. Mer kunskap om arten, i synnerhet kring dess grundläggande ekologi är önskvärt. Inventeringar av lämpliga lokaler bör således göras.
Eftersom inga direkta hot är kända är det svårt att ge förslag på relevanta åtgärder, men det är viktigt att värna om de få lokaler där arten finns.
Etymologi: Planis, Lat., ”platt”; orbis, Lat., ”cirkel”. Synonymer: Turbo planorbis (Fabricius, 1780), Skenea planorbis (Fabricius, 1780), Helix depressa (Montagu, 1803), Skenea planorbis var. hyalina (Jeffreys, 1867), Skenes planorbis var. maculata (Jeffreys, 1867), Skenea planorbis var. trochiformis (Jeffreys, 1867), Skeneia trochiformis (Locard, 1886).

Fretter, V. 1948. The structure and life history of some minute prosobranchs of rock pools: Skeneopsis planorbis (Fabricius), Omalogyra atomus (Philippi), Rissoella diaphana (Alder) and Rissoella opalina (Jeffreys). J. Biol. Ass. UK 27: 597–632.

Gofas, S. 1982. Révision des Skeneopsis (Gastropoda, Rissoacea). Européennes et Nord-Africanes, avec description d’une espèce nouvelle. Bollettino Malacologico 18(9–12): 225–234. (Bild).

Graham. A. 1988. Molluscs: Prosobranch and Pyramidellid gastropods. 2nd Edition. Linnean Society, London. 662 s. (Bild).

Hansson, G. H. Marina sydskandinaviska evertebrater – ett urval. Upplaga feb 2004.

Lebour, M. V. 1937. The eggs and larvae of the British prosobranchs with special reference to those living in the plankton. J. Mar. Biol. Ass. UK. 22: 105–166.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Littorinimorpha  
 • Överfamilj
  Littorinoidea  
 • Familj
  Skeneopsidae  
 • Släkte
  Skeneopsis  
 • Art
  Skeneopsis planorbis, (Fabricus, 1780)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.