Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Graphis albida

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Graphis albida
  Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Graphis albida är en liten nålformad högväxt snäcka med trubbig topp. Arten kan bli upp till 2 mm lång. Skalet, som till färgen är klart vitt eller gräddvit, har vindlingar som är tämligen konvexa med tydliga djupa gränser. Skalskulpturen består av tunna, längsgående åsar som korsas av 10–11 spiralgående linjer vilka är tydligast på vindlingarna nedre del. Skalmynningen är liten. Huvudet har ett smalt snyte med två tydliga tentakler vid basen, och ögon vid basen av dessa. Mantelkanten bär ytterligare en tentakel till höger. Foten är smal; de främre hörnen är tentakelliknande medan den bakre ändan är spetsig med ett tunt operculum. Färgen på djuret är vitt, med svart snyte och svartbruna sidor. Käkar och skraptunga saknas.
Utbredning
Länsvis förekomst för Graphis albida Observationer i Sverige för Graphis albida
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer från Medelhavet till södra Norge, samt runt Brittiska öarna. Den hittas på mycket grunt vatten ned till ca 30 m djup. De få exemplar som är rapporterade från svenska vatten härrör från en lokal med grusbotten på några meters djup. Det är möjligt att arten finns på fler lokaler än som hittills rapporterats, eftersom den på grund av sin ringa storlek lätt kan förbises. Mer kunskap behövs.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
En liten nålformad högväxt snäcka som kan bli upp till 2 mm lång. Arten förekommer från Medelhavet till södra Norge, samt runt Brittiska öarna. Den hittas på mycket grunt vatten ned till ca 30 m djup. De få exemplar som är rapporterade från svenska vatten härrör från en lokal med grusbotten på några meters djup, inre Vattenholmen vid Tjärnö. Det är dock möjligt att arten finns på fler lokaler än så, eftersom den på grund av sin ringa storlek lätt kan förbises. Mycket lite är känt om artens biologi, men arten lever troligen som parasit på havsborstmasksläktet Sabellaria, vars inhemska art Sabellaria spinulosa bygger rör på musselskal och stenar på vissa typer av sandbottnar. Om så är fallet kan G. albida vara relativt utbredd längs västkusten. Inga fynd rapporterade i Jägerskiölds inventering, ej heller i Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Mycket lite är känt om artens biologi, men den har rapporterats vara associerad med havsborstmaskar av släktet Sabellaria. Eftersom snäckan saknar både käkar och skraptunga är det tänkbart att den har ett parasitiskt levnadssätt.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· Sabellaria
· Sabellaria
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Familj Cimidae, Släkte Graphis, Art Graphis albida (Kanmacher, 1798) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation En liten nålformad högväxt snäcka som kan bli upp till 2 mm lång. Arten förekommer från Medelhavet till södra Norge, samt runt Brittiska öarna. Den hittas på mycket grunt vatten ned till ca 30 m djup. De få exemplar som är rapporterade från svenska vatten härrör från en lokal med grusbotten på några meters djup, inre Vattenholmen vid Tjärnö. Det är dock möjligt att arten finns på fler lokaler än så, eftersom den på grund av sin ringa storlek lätt kan förbises. Mycket lite är känt om artens biologi, men arten lever troligen som parasit på havsborstmasksläktet Sabellaria, vars inhemska art Sabellaria spinulosa bygger rör på musselskal och stenar på vissa typer av sandbottnar. Om så är fallet kan G. albida vara relativt utbredd längs västkusten. Inga fynd rapporterade i Jägerskiölds inventering, ej heller i Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Graphis albida är en liten nålformad högväxt snäcka med trubbig topp. Arten kan bli upp till 2 mm lång. Skalet, som till färgen är klart vitt eller gräddvit, har vindlingar som är tämligen konvexa med tydliga djupa gränser. Skalskulpturen består av tunna, längsgående åsar som korsas av 10–11 spiralgående linjer vilka är tydligast på vindlingarna nedre del. Skalmynningen är liten. Huvudet har ett smalt snyte med två tydliga tentakler vid basen, och ögon vid basen av dessa. Mantelkanten bär ytterligare en tentakel till höger. Foten är smal; de främre hörnen är tentakelliknande medan den bakre ändan är spetsig med ett tunt operculum. Färgen på djuret är vitt, med svart snyte och svartbruna sidor. Käkar och skraptunga saknas.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Graphis albida

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Graphis albida

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer från Medelhavet till södra Norge, samt runt Brittiska öarna. Den hittas på mycket grunt vatten ned till ca 30 m djup. De få exemplar som är rapporterade från svenska vatten härrör från en lokal med grusbotten på några meters djup. Det är möjligt att arten finns på fler lokaler än som hittills rapporterats, eftersom den på grund av sin ringa storlek lätt kan förbises. Mer kunskap behövs.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Ranglös
  “Lower Heterobranchia”  
 • Överfamilj
  Cimoidea  
 • Familj
  Cimidae  
 • Släkte
  Graphis  
 • Art
  Graphis albida(Kanmacher, 1798)

Mycket lite är känt om artens biologi, men den har rapporterats vara associerad med havsborstmaskar av släktet Sabellaria. Eftersom snäckan saknar både käkar och skraptunga är det tänkbart att den har ett parasitiskt levnadssätt.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Levande djur (Har betydelse)
Vatten (Viktig)
Eftersom så få fynd av arten har gjorts i svenska vatten är dess status högst oklar. Det är också okänt huruvida arten är utsatt för några direkta hot.
Arten har i dagsläget en mycket begränsad känd utbredning i Sverige, och det är således viktigt att värna om de lokaler där arten finns.
Etymologi: graphis, Gr., ”griffel” eller graphe, Gr., ”skrift; albidus, Lat., ”vitaktig” Synonymer: Turbo albidus (Kanmacker in G Adams, 1798), Aclis unica (Montagu, 1803).

Graham. A. 1988. Molluscs: Prosobranch and Pyramidellid gastropods. 2nd Edition. Linnean Society, London. 662 s. (Bild).

Hansson, G. H. Marina sydskandinaviska evertebrater – ett urval. Upplaga feb 2004.

Killeen, I. J. & Light, J. M. 2000. Sabellaria, a polychaete host for the gastropods Noemiamea dolioformis and Graphis albida. J. Mar. Biol. Ass. UK. 80:571–573.

Seaward, D. R. 1987. Graphis albida in south Devon. Journal of Conchology 32:386.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Ranglös
  “Lower Heterobranchia”  
 • Överfamilj
  Cimoidea  
 • Familj
  Cimidae  
 • Släkte
  Graphis  
 • Art
  Graphis albida, (Kanmacher, 1798)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.