Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ebala nitidissima

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Ebala nitidissima
  Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ebala nitidissima är en liten smal högväxt snäcka som kan bli upp till 4,4 mm lång. Skalet är hos unga individer helt genomskinligt, men kan hos äldre invidiver ha ett antal gråaktiga fläckar. Skalet ser tämligen slätt ut, men under lupp kan både tillväxtlinjer och spiralstruktur urskiljas. Skalet har vanligen 5–7, men ibland upp till 9, vindlingar, vilka löper med ca 70° mot skalets längdaxel. Embryonalskalet (som är det lilla skalet på ”toppen” av det stora) är stort och tydligt, och med en spiralvridning som klart skiljer sig från vindlingarna på ett ”vuxet” skal. Själva djuret har två tydliga ögon och två trubbiga, trekantiga tentakler. Framänden av foten är tydligt tvådelad, och både fot och tentakler är kraftigt cilierade. I mantelöppningen finns en tydlig liten cilierad ”knopp”. Manteln är svart till brunaktig. Ett pigmenterat mantelorgan (s.k. PMO) saknas hos det vuxna djuret, men har rapporterats förekomma hos larverna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ebala nitidissima Observationer i Sverige för Ebala nitidissima
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer från västra Medelhavet till södra Norge, samt runt Brittiska öarna. I svenska vatten är arten känd från Kosterområdet och Öresund. E. nitidissima drabbades hårt av blomningen av Chrysochromulina polypies i svenska vatten 1988, och har sedan dess inte återhämtat sig. Innan algblomningen återfanns arten i höga tätheter runt Tjärnö, men sedan 1995 har såvitt är känt endast två exemplar hittats däruppe.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
En liten smal högväxt snäcka som kan bli drygt 4 mm lång. Arten återfinns i estaurina och salina miljöer, gärna i ålgräsängar (Zostera marina) från ca 2 meters djup. Arten tycks vara ettårig. Förekommer närmast i södra Norge. I svenska vatten känd från Kosterområdet och Öresund. A. nitidissima drabbades hårt av blomningen av Chrysochromulina polypies i svenska vatten 1988, och försvann då nästan helt. Innan algblomningen återfanns arten i höga tätheter runt Tjärnö, men sedan 1995 har såvitt är känt endast två exemplar hittats däruppe. Inga känd fynd från Öresund föreligger under senare år. Arten är dock pga sin litenhet mycket svår att finna, och därtill tycks den uppvisa kraftiga naturliga fluktuationer. Då eftersök under senare år varit begränsade är det i dagsläget mycket svårt att utvärdera artens status. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten återfinns i estaurina och salina miljöer, gärna i ålgräsängar (Zostera marina). Planktoniska larver är rapporterade från Öresund mellan juni och december, men inga individer med ägg har observerats senare än september i Sverige. Arten tycks vara ettårig.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bandtångssläktet
· bandtångssläktet
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Familj Murchisonellidae, Släkte Ebala, Art Ebala nitidissima (Montagu, 1803) Synonymer Anisocycla nitidissima (Montagu, 1803)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation En liten smal högväxt snäcka som kan bli drygt 4 mm lång. Arten återfinns i estaurina och salina miljöer, gärna i ålgräsängar (Zostera marina) från ca 2 meters djup. Arten tycks vara ettårig. Förekommer närmast i södra Norge. I svenska vatten känd från Kosterområdet och Öresund. A. nitidissima drabbades hårt av blomningen av Chrysochromulina polypies i svenska vatten 1988, och försvann då nästan helt. Innan algblomningen återfanns arten i höga tätheter runt Tjärnö, men sedan 1995 har såvitt är känt endast två exemplar hittats däruppe. Inga känd fynd från Öresund föreligger under senare år. Arten är dock pga sin litenhet mycket svår att finna, och därtill tycks den uppvisa kraftiga naturliga fluktuationer. Då eftersök under senare år varit begränsade är det i dagsläget mycket svårt att utvärdera artens status. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ebala nitidissima är en liten smal högväxt snäcka som kan bli upp till 4,4 mm lång. Skalet är hos unga individer helt genomskinligt, men kan hos äldre invidiver ha ett antal gråaktiga fläckar. Skalet ser tämligen slätt ut, men under lupp kan både tillväxtlinjer och spiralstruktur urskiljas. Skalet har vanligen 5–7, men ibland upp till 9, vindlingar, vilka löper med ca 70° mot skalets längdaxel. Embryonalskalet (som är det lilla skalet på ”toppen” av det stora) är stort och tydligt, och med en spiralvridning som klart skiljer sig från vindlingarna på ett ”vuxet” skal. Själva djuret har två tydliga ögon och två trubbiga, trekantiga tentakler. Framänden av foten är tydligt tvådelad, och både fot och tentakler är kraftigt cilierade. I mantelöppningen finns en tydlig liten cilierad ”knopp”. Manteln är svart till brunaktig. Ett pigmenterat mantelorgan (s.k. PMO) saknas hos det vuxna djuret, men har rapporterats förekomma hos larverna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ebala nitidissima

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ebala nitidissima

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer från västra Medelhavet till södra Norge, samt runt Brittiska öarna. I svenska vatten är arten känd från Kosterområdet och Öresund. E. nitidissima drabbades hårt av blomningen av Chrysochromulina polypies i svenska vatten 1988, och har sedan dess inte återhämtat sig. Innan algblomningen återfanns arten i höga tätheter runt Tjärnö, men sedan 1995 har såvitt är känt endast två exemplar hittats däruppe.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Ranglös
  “Lower Heterobranchia”  
 • Överfamilj
  Murchisonelloidea  
 • Familj
  Murchisonellidae  
 • Släkte
  Ebala  
 • Art
  Ebala nitidissima(Montagu, 1803)
  Synonymer
  Anisocycla nitidissima (Montagu, 1803)

Arten återfinns i estaurina och salina miljöer, gärna i ålgräsängar (Zostera marina). Planktoniska larver är rapporterade från Öresund mellan juni och december, men inga individer med ägg har observerats senare än september i Sverige. Arten tycks vara ettårig.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bandtångssläktet - Zostera (Har betydelse)
Den tillbakagång av ålgräs som observerats i flera områden kan utgöra ytterligare ett hinder för artens möjligheter att återetablera sig i svenska vatten.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Etymologi: Ebala, Gr., något ivägkastat ”pil, spjut”, eller möjligen av ebaios, Gr. ”liten, ynka”; nitidus, Lat., ”skinande, glittrande” + issima, Lat., superlativsuffix. Systematik: arten beskrevs ursprungligen som Turbo nitidissimus (Montagu, 1803) och har omväxlande placeras i släktena Aclis, Anisocycla, Chemnizia, Ebaline, Eulima, Eulimella och Odostomia.

Aartsen, J. J van. 1995. Anisocycla Monterosato, 1880 or Ebala Leach in Gray, 1847; That’s the question. Bolettino Malacologico 31:65–68.

Hansson, H. G. Marina sydskandinaviska evertebrater – ett urval. Upplaga feb 2004.

Høisæter, T. 1968. Skenea nitens, Ammonicera rota, Odostomia lukisis and Eulimella nitidissima, small marina gastropods new to the Norwegian fauna. Sarsia 31: 25–34.

Montagu, G. 1803. Testacea Britanica or Natural History of British Shells, Marine, Land and Fresh-water including the most minute: systematically arranged and Embellished with Figures. J. White, Romsey, 610 s.

Rasmussen, E. 1944. Faunistic and biological notes on marine invertebrates I. The eggs and larvae of Brachystomia rissoides (Hanl.), Eulimella nitidissima (Mont), Retusa truncatula (Brug) and Embletonia pallida (Alder & Hancock) (Gastropoda marina). Videnskabeliga Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 107: 207–244 (Bild).

Rasmussen, E. 1973. Systematics and ecology of the Isefjord marine fauna (Denmark) Ophelia 11: 1–495 (Bild).

Schander, C. 1989. Biology and anatomy of Ebala nitidissima (Montagu, 1803) (Mollusca, Gastopoda, Ophistobranchia). 20p-arbete, Göteborgs universitet 1989. 19 s. (Bild) Thorson, G. 1946. Reproduction and larval development of Danish bottom marine invertebrates. Meddelerser fra Komissionen for Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, serie plankton 4: 1–523.

Warén, A. 1994. Systematic position and validitiy of Ebala Gray, 1847 (Ebalidea fam. N., Pyramideeloidea, Heterobranchia). Bolettinao Malacologico 30: 203–210.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Ranglös
  “Lower Heterobranchia”  
 • Överfamilj
  Murchisonelloidea  
 • Familj
  Murchisonellidae  
 • Släkte
  Ebala  
 • Art
  Ebala nitidissima, (Montagu, 1803)
  Synonymer
  Anisocycla nitidissima (Montagu, 1803)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.