Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cryptonatica affinis

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Cryptonatica affinis
  Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Cryptonatica affinis är en tämligen tjockskalig snäcka. Skalet är vitt med gulaktig skalhud. Skalets vindlingar är mycket breda och rundade, vilket ger snäckan ett ”runt” utseende. Vindlingarna är väl markerade från varandra. Arten liknar de flesta andra arter inom familjen, men umbilicus (naveln på kanten av skalöppningen) är otydlig. Hos vuxna individer har skalet 4-5 vindlingar, vilket ungefär motsvarar en diameter om 20 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cryptonatica affinis Observationer i Sverige för Cryptonatica affinis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer runt hela det arktiska området, ned längs Amerikas stillahavskust till Kalifornien, samt längs ostkusten ned till North Carolina. Den är vidare känd från nordligaste Norge ned till Medelhavet, längs Sibiriens kust samt i norra Asien hela vägen ned till Japan. Arten finns från några meters djup i arktiska områden ned till mer än 2500 m i mer tempererade områden. Arten tycks i svenska vatten föredra strömkrävande, lite djupare bottnar. Den trivs troligen runt korallrev, vilka i våra vatten har mycket begränsad förekomst och utbredning.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
En tämligen tjockskalig snäcka vars skal kan bli upp till 20 mm i diameter. Artens utbredning inkluderar hela det arktiska området, där den påträffats från några meters djup ned till mer än 2500 meter. I våra vatten tycks arten föredra strömspolade, lite djupare bottnar. Den återfanns i Jägerskiölds undersökningar uppe i Säcken-området vid korallrevet och trivs troligen i dylika miljöer. Kunskapen om artens ekologi och förekomst är synnerligen begränsad. Under Svenska artprojektets marina inventering gjordes två fynd av arten, båda i Öresund. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever på mjukbottnar. Äggens form och larvernas utveckling skiljer sig mellan arktiska och tempererade områden. I övrigt är artens ekologi i stort sett okänd.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· Ögonkorall
· Ögonkorall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Littorinimorpha, Familj Naticidae (borrsnäckor), Släkte Cryptonatica, Art Cryptonatica affinis (Gmelin, 1791) Synonymer Natica clausa (Broderip & G.B. Sowerby I, 1829), Tectonatica affinis (Gmelin, 1791), Nerita affinis Gmelin, 1791

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation En tämligen tjockskalig snäcka vars skal kan bli upp till 20 mm i diameter. Artens utbredning inkluderar hela det arktiska området, där den påträffats från några meters djup ned till mer än 2500 meter. I våra vatten tycks arten föredra strömspolade, lite djupare bottnar. Den återfanns i Jägerskiölds undersökningar uppe i Säcken-området vid korallrevet och trivs troligen i dylika miljöer. Kunskapen om artens ekologi och förekomst är synnerligen begränsad. Under Svenska artprojektets marina inventering gjordes två fynd av arten, båda i Öresund. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Cryptonatica affinis är en tämligen tjockskalig snäcka. Skalet är vitt med gulaktig skalhud. Skalets vindlingar är mycket breda och rundade, vilket ger snäckan ett ”runt” utseende. Vindlingarna är väl markerade från varandra. Arten liknar de flesta andra arter inom familjen, men umbilicus (naveln på kanten av skalöppningen) är otydlig. Hos vuxna individer har skalet 4-5 vindlingar, vilket ungefär motsvarar en diameter om 20 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cryptonatica affinis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cryptonatica affinis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer runt hela det arktiska området, ned längs Amerikas stillahavskust till Kalifornien, samt längs ostkusten ned till North Carolina. Den är vidare känd från nordligaste Norge ned till Medelhavet, längs Sibiriens kust samt i norra Asien hela vägen ned till Japan. Arten finns från några meters djup i arktiska områden ned till mer än 2500 m i mer tempererade områden. Arten tycks i svenska vatten föredra strömkrävande, lite djupare bottnar. Den trivs troligen runt korallrev, vilka i våra vatten har mycket begränsad förekomst och utbredning.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Littorinimorpha  
 • Överfamilj
  Naticoidea  
 • Familj
  Naticidae - borrsnäckor 
 • Släkte
  Cryptonatica  
 • Art
  Cryptonatica affinis(Gmelin, 1791)
  Synonymer
  Natica clausa (Broderip & G.B. Sowerby I, 1829)
  Tectonatica affinis (Gmelin, 1791)
  Nerita affinis Gmelin, 1791

Arten lever på mjukbottnar. Äggens form och larvernas utveckling skiljer sig mellan arktiska och tempererade områden. I övrigt är artens ekologi i stort sett okänd.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· Ögonkorall - Lophelia pertusa (Har betydelse)
Med tanke på artens nordliga utbredning är det möjligt att den påverkas negativt av klimatförändringar.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
Det är svårt att föreslå specifika åtgärder eftersom kunskapen om artens utbredning och status är så bristfällig. Övrigt: Etymologi: kryptos, Gr., ”hemlig, gömd”; affinis, Lat., ”besläktad, liknande”. Synonymer: Bouchet & Warén (1993) anser att C. affinis i själva verket är ett komplex av flera arter. Synonymer: Nerita affinis (Gmelin), Natica clausa (Broderip & Sowerby), Natica consolidata (Couthouy, 1838), Natica septentrionalis (Møller, 1842), Natica algida (Gould, 1848), Natica clausa var. elatior (Middendorff), Natica clausa var. normalis (Middendorff), Natica clausa var. depressior (Middendorff, 1851), Natica clausa var. minor (Philippi, 1852), Natica russa (Dall, 1874), Natica affinis var. vittata (Jeffreys, 1877), Euspira acosmita (Dall, 1919), Natica aleutica (Dall, 1919), Cryptonatica salimba (Dall, 1919) Cryptonatica russa (Gould, 1859), Cryptonatica aleutica (Dall, 1919)

Bouchet, P. & Warén, A. 1993. Revision of the Northeast Atlantic Bathyal and Abyssal Mesogastropoda.

Bollettino Malacologico, Supplemento 3: 579–840. (Bild).

Graham, A. M 1988. Molluscs: Prosobranch and Pyramidellid gastropods. 2nd Edition. Linnean Society, London. 662 sidor (Bild).

Hansson, H. G. Marina sydskandinaviska ”Evertebrater” – Ett urval. Upplaga Feb 2004.

Thorson, G. 1935. Studies on the egg-capsules and development of Arctic marine prosobranchs. Meddelerser fra Gønland 121:1–181.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Littorinimorpha  
 • Överfamilj
  Naticoidea  
 • Familj
  Naticidae - borrsnäckor 
 • Släkte
  Cryptonatica  
 • Art
  Cryptonatica affinis, (Gmelin, 1791)
  Synonymer
  Natica clausa (Broderip & G.B. Sowerby I, 1829)
  Tectonatica affinis (Gmelin, 1791)
  Nerita affinis Gmelin, 1791
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.