Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ondina diaphana

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Ondina diaphana
  Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ondina diaphana är en liten och smal snäcka, som kan uppnå en längd av ca 1,6 cm och en bredd av ca 0,8 mm. Skalet är något cylindriskt, mer eller mindre tornformat. Skalet är helt slätt med glansig yta. Apex är trubbigt med ett kraftigt sidställt embryonalskal.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ondina diaphana Observationer i Sverige för Ondina diaphana
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artens utbredning är osäker då den ofta förväxlats med den snarlika O. perezi, vilken dock är mindre smal och har en mer utvecklad navel samt en något mindre sammantryckt topp. O. diaphana är säkert identifierad från Brittiska öarna, Island och Färöarna. I svenska vatten är arten endast känd från ett fåtal lokaler, i Gullmaren, Kosterområdet samt Kalvsund i Göteborgs norra skärgård. Det sistnämnda fyndet gjordes på grusig sandbotten på 25 m djup. Det är tänkbart att arten på grund av sin ringa storlek är förbisedd, men det bristfälliga kunskapsunderlaget gör statusen svårbedömd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
En liten smal snäcka som kan uppnå en längd av ca 1,6 cm. Det är inte känt vilket värddjur arten har, men det har föreslagits att den skulle vara knuten till havsborstmaskar inom familjen Serpulidae. Artens utbredning är osäker då den ofta förväxlats med den snarlika O. perezi, O. diaphana är säkert identifierad från Brittiska öarna, Island och Färöarna. I svenska vatten är arten endast känd från ett fåtal lokaler, i Gullmaren, Kosterområdet samt Kalvsund i Göteborgs norra skärgård. Det sistnämnda fyndet gjordes på grusig sandbotten på 25 m djup. Det är tänkbart att arten på grund av sin ringa storlek är förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Det är inte känt vilket värddjur arten har, men det har föreslagits att den skulle vara knuten till havsborstmaskar inom familjen Serpulidae.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· havsborstmaskar
· havsborstmaskar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Familj Pyramidellidae, Släkte Ondina, Art Ondina diaphana (Jeffreys, 1848) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation En liten smal snäcka som kan uppnå en längd av ca 1,6 cm. Det är inte känt vilket värddjur arten har, men det har föreslagits att den skulle vara knuten till havsborstmaskar inom familjen Serpulidae. Artens utbredning är osäker då den ofta förväxlats med den snarlika O. perezi, O. diaphana är säkert identifierad från Brittiska öarna, Island och Färöarna. I svenska vatten är arten endast känd från ett fåtal lokaler, i Gullmaren, Kosterområdet samt Kalvsund i Göteborgs norra skärgård. Det sistnämnda fyndet gjordes på grusig sandbotten på 25 m djup. Det är tänkbart att arten på grund av sin ringa storlek är förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ondina diaphana är en liten och smal snäcka, som kan uppnå en längd av ca 1,6 cm och en bredd av ca 0,8 mm. Skalet är något cylindriskt, mer eller mindre tornformat. Skalet är helt slätt med glansig yta. Apex är trubbigt med ett kraftigt sidställt embryonalskal.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ondina diaphana

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ondina diaphana

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Artens utbredning är osäker då den ofta förväxlats med den snarlika O. perezi, vilken dock är mindre smal och har en mer utvecklad navel samt en något mindre sammantryckt topp. O. diaphana är säkert identifierad från Brittiska öarna, Island och Färöarna. I svenska vatten är arten endast känd från ett fåtal lokaler, i Gullmaren, Kosterområdet samt Kalvsund i Göteborgs norra skärgård. Det sistnämnda fyndet gjordes på grusig sandbotten på 25 m djup. Det är tänkbart att arten på grund av sin ringa storlek är förbisedd, men det bristfälliga kunskapsunderlaget gör statusen svårbedömd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Euthyneura  
 • Ranglös
  Tectipleura  
 • Överordning
  Pylopulmonata  
 • Överfamilj
  Pyramidelloidea  
 • Familj
  Pyramidellidae  
 • Släkte
  Ondina  
 • Art
  Ondina diaphana(Jeffreys, 1848)

Det är inte känt vilket värddjur arten har, men det har föreslagits att den skulle vara knuten till havsborstmaskar inom familjen Serpulidae.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· havsborstmaskar - Polychaeta (Har betydelse)
Eftersom vi vet så litet om arten är det svårt att säga något om vilka hot som kan finnas. Mer kunskap om arten, i synnerhet kring dess grundläggande ekologi är önskvärt. Inventeringar av lämpliga lokaler bör således göras.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Eftersom inga direkta hot är kända är det svårt att ge förslag på relevanta åtgärder, men det är viktigt att värna om de få lokaler där arten finns.
Etymologi: Fransk förvrängning av latinets undina ”vatten” eller ”vågande”; diaphana, Gr., ”hyalin”. Synonymer: Odostomia diaphana (Jeffreys, 1848), Menestho diaphana (Høisaeter 1986)

Van Aartsen, J. J. 1987. European Pyramidellidae: III. Odostomia and Ondina. Bollettino Malacologico 23:1–34 (Bild).

Hansson, G. H. Marina sydskandinaviska evertebrater – ett urval. Upplaga feb 2004.

Killeen, I. J. & Smith, S. M. 1992. Aclic gulsone and other new marine records from Dunstaffnage and Loch Etive. Journal of Conchology 34:257.

Schander, C. 1995. Pyramidellidae (Mollusca, Gastropoda, Heterobranchia) of the Faroe Islands. Sarsia 80:55–65 (Bild).

Smith, S. M. 1979. Mollusca of rocky shores: Lewis and Harris, Outer Hebrides. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh 77B:173–187.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Euthyneura  
 • Ranglös
  Tectipleura  
 • Överordning
  Pylopulmonata  
 • Överfamilj
  Pyramidelloidea  
 • Familj
  Pyramidellidae  
 • Släkte
  Ondina  
 • Art
  Ondina diaphana, (Jeffreys, 1848)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.