Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tjaernoeia exquisita

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Tjaernoeia exquisita
  Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Tjaernoeia exquisita är en mycket liten, halvtransparent snäcka med låg spira, fylliga vindlingar och djupa skalsuturer. Skalet kan bli 0,8 mm långt med en diameter av 1 mm. Det täcks av spiralgående rader som utgörs av små fördjupningar. Hos adulter har skalet 2,5 vindlingar. Larvskalet, som är det lilla skalet på ”toppen” av det stora, är helt slätt. Naveln, s.k. umbilicus, är mycket framträdande. Tentaklerna hos djuret är tvådelade, och både huvud och fot har mycket kraftig ciliering. Ögon och operculum saknas.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tjaernoeia exquisita Observationer i Sverige för Tjaernoeia exquisita
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är rapporterad från Medelhavet till Skandinaven, samt runt Brittiska öarna och Grönland. Den är också rapporterad från Kanarieöarna. Den är numera försvunnen från sin typlokal Tjärnö (Bohuslän), men återfinns sporadiskt i närliggande områden på 50–60 m djup. Det är tänkbart att arten är förbisedd på grund av sin ringa storlek, men på grundval av att dess kända utbredning och förekomst är så begränsad och därtill minskande klassificeras den ändå som sårbar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii); D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
En mycket liten, halvtransparent snäcka med låg spira, vars skal endast blir 0.8 mm långt. Arten lever på bottnar med fin sand och lera, på ca 30-50 meters djup. I övrigt är dess ekologi i stort sett okänd. Arten är rapporterad från Medelhavet till Skandinaven, samt runt Brittiska öarna och Grönland. Från svenska vatten endast känd från Kosterområdet. Den är numera försvunnen från sin typlokal Tjärnö, men återfinns sporadiskt i närliggande områden på 50-60 m djup. Det är tänkbart att arten är förbisedd på grund av sin ringa storlek. Artens habitat sannolikt negativt påverkat av sedimentation till följd av trålning och övergödning. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (500-1500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (B1ab(iii); D2).
Ekologi
Arten lever på bottnar med fin sand och lera. I övrigt är dess ekologi i stort sett okänd.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Euthyneura ordo incertae sedis, Familj Tjaernoeiidae, Släkte Tjaernoeia, Art Tjaernoeia exquisita (Jeffreys, 1883) Synonymer Tjaernoeia monterosati Granata, 1877 (n. nud.), Tjaernoeia exqusita (Jeffreys, 1883), Adeorbis exquisitus Jeffreys, 1883

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii); D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation En mycket liten, halvtransparent snäcka med låg spira, vars skal endast blir 0.8 mm långt. Arten lever på bottnar med fin sand och lera, på ca 30-50 meters djup. I övrigt är dess ekologi i stort sett okänd. Arten är rapporterad från Medelhavet till Skandinaven, samt runt Brittiska öarna och Grönland. Från svenska vatten endast känd från Kosterområdet. Den är numera försvunnen från sin typlokal Tjärnö, men återfinns sporadiskt i närliggande områden på 50-60 m djup. Det är tänkbart att arten är förbisedd på grund av sin ringa storlek. Artens habitat sannolikt negativt påverkat av sedimentation till följd av trålning och övergödning. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (500-1500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (B1ab(iii); D2).
Tjaernoeia exquisita är en mycket liten, halvtransparent snäcka med låg spira, fylliga vindlingar och djupa skalsuturer. Skalet kan bli 0,8 mm långt med en diameter av 1 mm. Det täcks av spiralgående rader som utgörs av små fördjupningar. Hos adulter har skalet 2,5 vindlingar. Larvskalet, som är det lilla skalet på ”toppen” av det stora, är helt slätt. Naveln, s.k. umbilicus, är mycket framträdande. Tentaklerna hos djuret är tvådelade, och både huvud och fot har mycket kraftig ciliering. Ögon och operculum saknas.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tjaernoeia exquisita

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tjaernoeia exquisita

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är rapporterad från Medelhavet till Skandinaven, samt runt Brittiska öarna och Grönland. Den är också rapporterad från Kanarieöarna. Den är numera försvunnen från sin typlokal Tjärnö (Bohuslän), men återfinns sporadiskt i närliggande områden på 50–60 m djup. Det är tänkbart att arten är förbisedd på grund av sin ringa storlek, men på grundval av att dess kända utbredning och förekomst är så begränsad och därtill minskande klassificeras den ändå som sårbar.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Euthyneura  
 • Ordning
  Euthyneura ordo incertae sedis  
 • Familj
  Tjaernoeiidae  
 • Släkte
  Tjaernoeia  
 • Art
  Tjaernoeia exquisita(Jeffreys, 1883)
  Synonymer
  Tjaernoeia monterosati Granata, 1877 (n. nud.)
  Tjaernoeia exqusita (Jeffreys, 1883)
  Adeorbis exquisitus Jeffreys, 1883

Arten lever på bottnar med fin sand och lera. I övrigt är dess ekologi i stort sett okänd.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
De områden som arten föredrar påverkas negativt av ökad sedimentation till följd av trålning och övergödning.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Fiske (Viss negativ effekt)
Det är viktigt att miljömålsarbetet med att minska tillförseln av näringsämnen till havet fortsätter och intensifieras. Det är dock svårt att föreslå mer specifika åtgärder eftersom kunskapen om artens utbredning och dess ekologi är så bristfällig.
Etymologi: Tjaernoeia efter artens typlokal, ön Tjärnö i Bohuslän; exquisitus, Lat., ”utsökt, fin, välgenomtänkt”. Synonymer: Adeorbis imperspicuus (Monteserato, 1875), Fossarus excavatus (Monteserato, 1875), Fossarus monteserati (Granata-Grillo, 1877), Adeorbis imperspicuus var. elegantula (Chaster, 1895), Daronia punctata (Janssen, 1967), Fossarus excavatus (Gaglini 1987).

Van Aartsen, J. J & Carrozza, F. 1983. European marine mollusca: Notes on less well-known species. VII.

Daronia exquisita (Jeffreys, 1883). Bollettino Malacologico 19: 9–12. (Bild).

Engl, W. 2002. Tjaernoeia michaeli sp. nov. La Conchiglia 303: 11–12, 63.

Graham. A. 1988. Molluscs: Prosobranch and Pyramidellid gastropods. 2nd Edition. Linnean Society, London. 662 s. (Bild).

Hansson, G. H. Marina sydskandinaviska evertebrater – ett urval. Upplaga feb 2004.

Palazzi, S. 1988. Su Adeorbis exquisitus Jeffreys e specie affini. Notiziario del C.I.S.MA. 11: 1–14.

Schiøtte, T. 1989. Marine mollusca from Jørgen Brønlund fjord. North Greenland including the descripition of Diaphana vendelsbyae n. sp. Meddelerser om Grønland, Bioscience 28: 1-24.

Warén, A. 1991. New and little known mollusca from Iceland and Scandinavia. Sarsia 76: 53-124 (Bild) Warén, A. & Bouchet, P. 1988. A new species of Vanikoridae from the Western Mediterranean, with remarks on the Northeast Atlantic species of the family. Bollettino Malacologico 24: 73–100. (Bild).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2003. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Euthyneura  
 • Ordning
  Euthyneura ordo incertae sedis  
 • Familj
  Tjaernoeiidae  
 • Släkte
  Tjaernoeia  
 • Art
  Tjaernoeia exquisita, (Jeffreys, 1883)
  Synonymer
  Tjaernoeia monterosati Granata, 1877 (n. nud.)
  Tjaernoeia exqusita (Jeffreys, 1883)
  Adeorbis exquisitus Jeffreys, 1883
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2003. © ArtDatabanken, SLU 2005.