Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  purpursnäcka

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Nucella lapillus
Purpursnäcka Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för purpursnäcka Observationer i Sverige för purpursnäcka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Denna snäcka återfinns på båda sidor av norra Atlanten. Från att ha varit väldigt vanlig längs Belgiens kust rapporteras den ha försvunnit under slutet av 70-talet och början av 80-talet. Den har även fösvunnit sydväst om England. Den troliga förklaringen till artens nedgång är att den drabbats av imposex - dvs att honorna förvandlats till sterila hanar - pga det giftiga ämnet tributyltenn (TBT) som återfinns i båtbottenfärger. Användning av TBT förbjöds i Sverige 1989 och i hela EU 2008. I svenska vatten drabbades arten även av Chrysochromulina-blomningen 1988, och var i stort sett borta för ett 20-tal år sedan, men verkar nu ha återhämtat sig på framför allt exponerade lägen. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Neogastropoda, Familj Muricidae (purpursnäckor), Släkte Nucella, Art Nucella lapillus (Linnaeus, 1758) - purpursnäcka Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Denna snäcka återfinns på båda sidor av norra Atlanten. Från att ha varit väldigt vanlig längs Belgiens kust rapporteras den ha försvunnit under slutet av 70-talet och början av 80-talet. Den har även fösvunnit sydväst om England. Den troliga förklaringen till artens nedgång är att den drabbats av imposex - dvs att honorna förvandlats till sterila hanar - pga det giftiga ämnet tributyltenn (TBT) som återfinns i båtbottenfärger. Användning av TBT förbjöds i Sverige 1989 och i hela EU 2008. I svenska vatten drabbades arten även av Chrysochromulina-blomningen 1988, och var i stort sett borta för ett 20-tal år sedan, men verkar nu ha återhämtat sig på framför allt exponerade lägen. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Konventioner Typisk art i 1170 Rev (Atlantisk marin region (MATL) och Baltisk marin region (MBAL))

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för purpursnäcka

Länsvis förekomst och status för purpursnäcka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för purpursnäcka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Neogastropoda  
 • Överfamilj
  Muricoidea  
 • Familj
  Muricidae - purpursnäckor 
 • Släkte
  Nucella  
 • Art
  Nucella lapillus(Linnaeus, 1758) - purpursnäcka

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Har betydelse)


Påverkan
 • Miljögifter (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Neogastropoda  
 • Överfamilj
  Muricoidea  
 • Familj
  Muricidae - purpursnäckor 
 • Släkte
  Nucella  
 • Art
  Nucella lapillus, (Linnaeus, 1758) - purpursnäcka
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.