Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  spetsig riskornssnäcka

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Volvulella acuminata
Spetsig riskornssnäcka Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Volvulella acuminata är en liten, genomskinlig snäcka som blir upp till 6 mm hög. Skalet är mycket karakteristiskt, med en spetsig topp (apex). Basen, som är rundad, har en svag skalskulptur. Skalöppningen är lika lång som skalets längd. Själva djuret är vitaktigt, med en huvudsköld som sträcker sig bakåt i två tämligen breda flikar som täcker den främre delen av skalets öppning. Arten saknar skraptunga.
Utbredning
Länsvis förekomst för spetsig riskornssnäcka Observationer i Sverige för spetsig riskornssnäcka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer från Afrikas kust, längs Medelhavet och norrut längs Atlantkusten. I våra vatten är arten mycket sällsynt förekommande, men den påträffades relativt regelbundet vid Hälsörännan på 70-talet. Har sedan dess inte synts till i detta område. Mer kunskap behövs.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
En liten genomskinlig snäcka med karakteristiskt skal som blir upp till 6 mm högt. Arten lever på sublittorala leriga sandbottnar. Övrig ekologi i princip okänd. Arten förekommer från Afrikas kust, längs Medelhavet och norrut längs Atlantkusten. I våra vatten är arten mycket sällsynt förekommande, men den påträffades relativt regelbundet vid Hälsörännan på 70-talet. Har sedan dess inte synts till i detta område. Med tanke på att arten har sin nordliga utbredningsgräns i våra områden, så är den sannolikt känslig för små variationer i både klimat och miljö. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten förekommer på lerbottnar men i övrigt är mycket lite känt om dess ekologi.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Cephalaspidea (huvudsköldssnäckor), Familj Retusidae (riskornssnäckor), Släkte Volvulella, Art Volvulella acuminata (Bruguière, 1792) - spetsig riskornssnäcka Synonymer Rhizorus acuminatus (Bruguière, 1792), Bulla acuminata Bruguière, 1792

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation En liten genomskinlig snäcka med karakteristiskt skal som blir upp till 6 mm högt. Arten lever på sublittorala leriga sandbottnar. Övrig ekologi i princip okänd. Arten förekommer från Afrikas kust, längs Medelhavet och norrut längs Atlantkusten. I våra vatten är arten mycket sällsynt förekommande, men den påträffades relativt regelbundet vid Hälsörännan på 70-talet. Har sedan dess inte synts till i detta område. Med tanke på att arten har sin nordliga utbredningsgräns i våra områden, så är den sannolikt känslig för små variationer i både klimat och miljö. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Volvulella acuminata är en liten, genomskinlig snäcka som blir upp till 6 mm hög. Skalet är mycket karakteristiskt, med en spetsig topp (apex). Basen, som är rundad, har en svag skalskulptur. Skalöppningen är lika lång som skalets längd. Själva djuret är vitaktigt, med en huvudsköld som sträcker sig bakåt i två tämligen breda flikar som täcker den främre delen av skalets öppning. Arten saknar skraptunga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för spetsig riskornssnäcka

Länsvis förekomst och status för spetsig riskornssnäcka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för spetsig riskornssnäcka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer från Afrikas kust, längs Medelhavet och norrut längs Atlantkusten. I våra vatten är arten mycket sällsynt förekommande, men den påträffades relativt regelbundet vid Hälsörännan på 70-talet. Har sedan dess inte synts till i detta område. Mer kunskap behövs.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Opisthobranchia - bakgälade snäckor 
 • Ordning
  Cephalaspidea - huvudsköldssnäckor 
 • Överfamilj
  Philinoidea  
 • Familj
  Retusidae - riskornssnäckor 
 • Släkte
  Volvulella  
 • Art
  Volvulella acuminata(Bruguière, 1792) - spetsig riskornssnäcka
  Synonymer
  Rhizorus acuminatus (Bruguière, 1792)
  Bulla acuminata Bruguière, 1792

Arten förekommer på lerbottnar men i övrigt är mycket lite känt om dess ekologi.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Med tanke på att arten har sin nordliga utbredningsgräns i våra områden, så är den sannolikt känslig för små variationer i både klimat och miljö.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Stor negativ effekt)
Det är svårt att föreslå specifika åtgärder eftersom kunskapen om artens utbredning och status är så bristfällig.
Etymologi: Rhizorus < rhiza, Gr., ”rot” + oris, Gr., ”mun”; acuminatus, Lat., ”uddspetsig”. Synonymer: Bulla acuminata (Brugière, 1792), Volvulella acuminata (Brugière, 1792), Volvula acuminata (Brugière, 1792) Rhizorus adelaidis (Montfort, 1810).

Anonym 2004. Documenti del gruppo malacologico Livornese. Continuiamo la pubblicazione dei Documenti del Gruppo Malacologico Livornese (GML). In questo numero compare una nota realativa alla famiglia Retusidae e perte della famiglia Cylichnidae. Le iimagimi presentate sono tratte da lavori citati in bibliografia. I generi Acteocina, Cylichna, Retusa, Cylichnina, Pyrunculus e Volvulella nel Mediterraneo. Notiziario S.I.M. 22: 13–24. (Bild).

Chaban, E. M. 2000. Some materials for revision of opistobranchs of the family Retusidae (Mollusca: Cephalaspidea). Annual Reports of the Zoological Institute RAS. http://www.zin.ru/annrep/2000/04.html Hansson, H. G. Marina sydskandinaviska “Evertebrater” – Ett urval. Upplaga Feb 2004.

Jeffreys, J. G. 1869. British Conchology; or an account of the mollusca which now inhabit the British Isles and the surrounding seas. V. London. (Bild).

Lemche, H. 1948. Northern and Arctic Techibranch gastropods. I. The Larval shells. II. A revision of the Cephalaspid species. Det Konglige Danske Videnskabernes Selskab. Biologiske skrifter Bind 5(3): 1–136.

Pilsbry, H. A. 1893. Actaeonidae, Tornatinidae, Scaphandridae, Bullidae, Akeridae, Hydatinidae, Ringiculidae.

I: Tryon, (red.). Manual of Conchology XV. Philadelphia. (Bild).

Thompson, T. E. 1988. Molluscs: Benthic Opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda). Synopses of the British Fauna (New Series). Kermack, D. M. & Barnes, R. S. K. (Eds.). No 8. The Linnean Society of London, E.

J. Brill/Dr W. Backhuys, Leiden, New York, København, Köln. 356 s. (Bild).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Opisthobranchia - bakgälade snäckor 
 • Ordning
  Cephalaspidea - huvudsköldssnäckor 
 • Överfamilj
  Philinoidea  
 • Familj
  Retusidae - riskornssnäckor 
 • Släkte
  Volvulella  
 • Art
  Volvulella acuminata, (Bruguière, 1792) - spetsig riskornssnäcka
  Synonymer
  Rhizorus acuminatus (Bruguière, 1792)
  Bulla acuminata Bruguière, 1792
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.