Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sydkalmar

Organismgrupp Blötdjur, Bläckfiskar Loligo vulgaris
Sydkalmar Blötdjur, Bläckfiskar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för sydkalmar
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig

Klass Cephalopoda (bläckfiskar), Ordning Myopsida, Familj Loliginidae (kalmarer), Släkte Loligo, Art Loligo vulgaris Lamarck, 1798 - sydkalmar Synonymer vanlig kalmar, Loligo vulgaris (de Lamarck, 1798)

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för sydkalmar

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Cephalopoda - bläckfiskar 
 • Ordning
  Myopsida  
 • Familj
  Loliginidae - kalmarer 
 • Släkte
  Loligo  
 • Art
  Loligo vulgarisLamarck, 1798 - sydkalmar
  Synonymer
  vanlig kalmar
  Loligo vulgaris (de Lamarck, 1798)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Cephalopoda - bläckfiskar 
 • Ordning
  Myopsida  
 • Familj
  Loliginidae - kalmarer 
 • Släkte
  Loligo  
 • Art
  Loligo vulgaris, Lamarck, 1798 - sydkalmar
  Synonymer
  vanlig kalmar
  Loligo vulgaris (de Lamarck, 1798)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.