Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cuspidaria cuspidata

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Cuspidaria cuspidata
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 19 mm. Vänster och höger skalhalvor lika, skal förhållandevis kraftigt, framände rundad, den utdragna bakänden nästan lika lång som halva musslans längd. Skulptur fina koncentriska linjer och tillväxtringar, kraftigare på den utdragna bakänden. Periostracum gråbrunt av inkrusterat sediment, skal smutsvitt.

Förväxlingsart: Cuspidaria obesa
Utbredning
Observationer i Sverige för Cuspidaria cuspidata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredning i svenska vatten: Bohuslän till Kattegatt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
20-200 m djup.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Anomalodesmata, Familj Cuspidariidae, Släkte Cuspidaria, Art Cuspidaria cuspidata (Olivi, 1792) Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Längd upp till 19 mm. Vänster och höger skalhalvor lika, skal förhållandevis kraftigt, framände rundad, den utdragna bakänden nästan lika lång som halva musslans längd. Skulptur fina koncentriska linjer och tillväxtringar, kraftigare på den utdragna bakänden. Periostracum gråbrunt av inkrusterat sediment, skal smutsvitt.

Förväxlingsart: Cuspidaria obesa

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Cuspidaria cuspidata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredning i svenska vatten: Bohuslän till Kattegatt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Anomalodesmata  
 • Familj
  Cuspidariidae  
 • Släkte
  Cuspidaria  
 • Art
  Cuspidaria cuspidata(Olivi, 1792)

20-200 m djup.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Anomalodesmata  
 • Familj
  Cuspidariidae  
 • Släkte
  Cuspidaria  
 • Art
  Cuspidaria cuspidata, (Olivi, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.