Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Thracia phaseolina

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Thracia phaseolina
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 37 mm. Höger skalhalva mer konvex än vänster, skal avlångt med rundad framände och avhuggen bakände, rakt eller
något snett så att buksidan når längst bakåt, bucklan bakom mittlinjen. List från bucklan och till bakre hörnets nedre kant relativt
otydlig. Mantelbukt u-formad, når fram till bucklan. Skulptur koncentriska linjer och fin granulering (synlig med över 20X förstoring),
tydligast bak.

Förväxlingsarter: Thracia villosiuscula, men T. papyracea har finare granulering och mer utdragen bakre buksida.
Utbredning
Observationer i Sverige för Thracia phaseolina
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredning i svenska vatten: Bohuslän till Öresund.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Sandbottnar, 1-20 m.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Anomalodesmata, Familj Thraciidae, Släkte Thracia, Art Thracia phaseolina (de Lamarck, 1818) Synonymer Thracia papyracea (Poli, 1791), Amphidesma phaseolina de Lamarck, 1818

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Längd upp till 37 mm. Höger skalhalva mer konvex än vänster, skal avlångt med rundad framände och avhuggen bakände, rakt eller
något snett så att buksidan når längst bakåt, bucklan bakom mittlinjen. List från bucklan och till bakre hörnets nedre kant relativt
otydlig. Mantelbukt u-formad, når fram till bucklan. Skulptur koncentriska linjer och fin granulering (synlig med över 20X förstoring),
tydligast bak.

Förväxlingsarter: Thracia villosiuscula, men T. papyracea har finare granulering och mer utdragen bakre buksida.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Thracia phaseolina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredning i svenska vatten: Bohuslän till Öresund.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Anomalodesmata  
 • Familj
  Thraciidae  
 • Släkte
  Thracia  
 • Art
  Thracia phaseolina(de Lamarck, 1818)
  Synonymer
  Thracia papyracea (Poli, 1791)
  Amphidesma phaseolina de Lamarck, 1818

Sandbottnar, 1-20 m.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Anomalodesmata  
 • Familj
  Thraciidae  
 • Släkte
  Thracia  
 • Art
  Thracia phaseolina, (de Lamarck, 1818)
  Synonymer
  Thracia papyracea (Poli, 1791)
  Amphidesma phaseolina de Lamarck, 1818
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.