Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Pholas dactylus

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Pholas dactylus
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 15 cm. Vänster och höger skalhalvor lika, med kraftigt gap fram och accessoriska plattor framför och bakom bucklan. Den bakre accessoriska plattan är asymmetrisk. Bucklan långt framför mittlinjen. Skulptur med 40-50 radiära ribbor och koncentriska linjer, med taggar där de korsas, radiär skulptur tätast längst fram. Periostracum ljusbrunt, skal vitt.
Självlysande.

Förväxlingsart: Barnea candida, men har ett större antal radiärribbor.
Utbredning
Observationer i Sverige för Pholas dactylus
Svensk förekomst
Osäkert om påträffad
Utbredning i svenska vatten: Ej i svenska vatten men känd från Kattegatt, Skagen och västra Norge.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Ekologi
Miljö: Borrar i många substrat som kalk, lera och trä, från lågvattenytan till några meters djup.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Myoida, Familj Pholadidae (borrmusslor), Släkte Pholas, Art Pholas dactylus Linnaeus, 1758 Synonymer

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Längd upp till 15 cm. Vänster och höger skalhalvor lika, med kraftigt gap fram och accessoriska plattor framför och bakom bucklan. Den bakre accessoriska plattan är asymmetrisk. Bucklan långt framför mittlinjen. Skulptur med 40-50 radiära ribbor och koncentriska linjer, med taggar där de korsas, radiär skulptur tätast längst fram. Periostracum ljusbrunt, skal vitt.
Självlysande.

Förväxlingsart: Barnea candida, men har ett större antal radiärribbor.

Svensk förekomst Osäkert om påträffad
Observationer i Sverige för Pholas dactylus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredning i svenska vatten: Ej i svenska vatten men känd från Kattegatt, Skagen och västra Norge.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Myoida  
 • Familj
  Pholadidae - borrmusslor 
 • Släkte
  Pholas  
 • Art
  Pholas dactylusLinnaeus, 1758

Miljö: Borrar i många substrat som kalk, lera och trä, från lågvattenytan till några meters djup.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
English name: Common piddock.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Myoida  
 • Familj
  Pholadidae - borrmusslor 
 • Släkte
  Pholas  
 • Art
  Pholas dactylus, Linnaeus, 1758
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.