Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Asbjornsenia pygmaea

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Asbjornsenia pygmaea
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 10 mm. Tunnskalig, höger skalhalva något mer välvd än vänster, skalbuckla långt bakom mittlinjen. Mantelbukt djup, underkanten hopsmält med mantellinjen. Högerskal med två små huvudtänder där den bakre är tvådelad, samt en sidotand på vardera sidan. Vänsterskal med två huvudtänder där den främre är tvådelad, samt en liten sidotand på vardera sidan. Skulpturen utgörs av koncentriska linjer. Periostracum vanligen slitet. Skalfärg variabel, vit, rosa, orange, brunröd, ibland med radiära strimmor och band eller fläckar.

Liknande arter: Asbjoernsenia pygmaea skiljs från andra närstående arter i familjen Tellinidae på att den har en liten sidotand i framkanten vid skalbucklan i vänstra skalhalvan.
Utbredning
Länsvis förekomst för Asbjornsenia pygmaea Observationer i Sverige för Asbjornsenia pygmaea
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer i nordostatlanten från norra Norge ner till Västafrika. Utbredningen inkluderar Medelhavet och Brittiska öarna. I svenska vatten är arten sällsynt förekommande i Skagerrak och Kattegatt. Under utsjöbanksinventeringen 2004-2005 påträffades arten på flera av de undersökta bankarna i Kattegatt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
En liten tunnskalig mussla som maximalt blir 1 cm lång. Arten lever på blandad botten och i skalsand. Djuputbredning ca 1-150 meter, men i våra vatten vanligen tämligen grunt. I vårt närområde förekommer arten från norra Norge söderut förbi Brittiska öarna. I svenska vatten är arten sällsynt förekommande i Skagerrak och Kattegatt. Under utsjöbanksinventeringen 2004-2005 påträffades arten på Fladen och Lilla Middelgrund. Därtill gjordes ett fynd i Kattegatt samt ett i Skagerrak under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009, båda från lokaler på 20-30 meters djup. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever på blandad botten och i skalsand. Den förekommer från en meters djup ned till ca 150 meter.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Veneroida, Familj Tellinidae, Släkte Asbjornsenia, Art Asbjornsenia pygmaea (Lovén, 1846) Synonymer Moerella pygmaea (Lovén, 1846), Tellina pygmaeus Lovén, 1846, Tellina pygmaea (Lovén, 1846), Angulus pygmaeus (Lovén, 1846), Tellina pusilla R.A.Philippi, 1836, Asbjornsenia striata Friele, 1886, Asbjoernsenia striata Friele, 1886, liten skivmussla, Tellina pygmaea Lovén, 1846

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation En liten tunnskalig mussla som maximalt blir 1 cm lång. Arten lever på blandad botten och i skalsand. Djuputbredning ca 1-150 meter, men i våra vatten vanligen tämligen grunt. I vårt närområde förekommer arten från norra Norge söderut förbi Brittiska öarna. I svenska vatten är arten sällsynt förekommande i Skagerrak och Kattegatt. Under utsjöbanksinventeringen 2004-2005 påträffades arten på Fladen och Lilla Middelgrund. Därtill gjordes ett fynd i Kattegatt samt ett i Skagerrak under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009, båda från lokaler på 20-30 meters djup. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Längd upp till 10 mm. Tunnskalig, höger skalhalva något mer välvd än vänster, skalbuckla långt bakom mittlinjen. Mantelbukt djup, underkanten hopsmält med mantellinjen. Högerskal med två små huvudtänder där den bakre är tvådelad, samt en sidotand på vardera sidan. Vänsterskal med två huvudtänder där den främre är tvådelad, samt en liten sidotand på vardera sidan. Skulpturen utgörs av koncentriska linjer. Periostracum vanligen slitet. Skalfärg variabel, vit, rosa, orange, brunröd, ibland med radiära strimmor och band eller fläckar.

Liknande arter: Asbjoernsenia pygmaea skiljs från andra närstående arter i familjen Tellinidae på att den har en liten sidotand i framkanten vid skalbucklan i vänstra skalhalvan.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Asbjornsenia pygmaea

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Asbjornsenia pygmaea

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer i nordostatlanten från norra Norge ner till Västafrika. Utbredningen inkluderar Medelhavet och Brittiska öarna. I svenska vatten är arten sällsynt förekommande i Skagerrak och Kattegatt. Under utsjöbanksinventeringen 2004-2005 påträffades arten på flera av de undersökta bankarna i Kattegatt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Tellinidae  
 • Underfamilj
  Moerellinae  
 • Släkte
  Asbjornsenia  
 • Art
  Asbjornsenia pygmaea(Lovén, 1846)
  Synonymer
  Moerella pygmaea (Lovén, 1846)
  Tellina pygmaeus Lovén, 1846
  Tellina pygmaea (Lovén, 1846)
  Angulus pygmaeus (Lovén, 1846)
  Tellina pusilla R.A.Philippi, 1836
  Asbjornsenia striata Friele, 1886
  Asbjoernsenia striata Friele, 1886
  liten skivmussla
  Tellina pygmaea Lovén, 1846

Arten lever på blandad botten och i skalsand. Den förekommer från en meters djup ned till ca 150 meter.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Arten är liten och kan därmed vara förbisedd. Inga direkta hot mot arten är kända, men den typ av bottnar där arten är vanlig hotas av eutrofiering. Mer kunskap behövs.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)

Hansson, H. G. Marina sydskandinaviska “Evertebrater” – Ett urval. Upplaga Feb 2004.

Moen, F. E. & Svensen, E. 2003. Dyreliv i havet. Nordeuropeisk Marin Fauna. 3. Upplagan. Kom Forlag, Kristiansund. 608 sidor (Bild) Tebble, N. 1976. British Bivalve Seashells. Second edition. Trustees of the British Museum (Natural History). 212 pp (Bild).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Tellinidae  
 • Underfamilj
  Moerellinae  
 • Släkte
  Asbjornsenia  
 • Art
  Asbjornsenia pygmaea, (Lovén, 1846)
  Synonymer
  Moerella pygmaea (Lovén, 1846)
  Tellina pygmaeus Lovén, 1846
  Tellina pygmaea (Lovén, 1846)
  Angulus pygmaeus (Lovén, 1846)
  Tellina pusilla R.A.Philippi, 1836
  Asbjornsenia striata Friele, 1886
  Asbjoernsenia striata Friele, 1886
  liten skivmussla
  Tellina pygmaea Lovén, 1846
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.