Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Limatula gwyni

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Limatula gwyni
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 17 mm. Vänster och höger skalhalvor lika (tunna, konvexa skal), symmetriska kring mittlinjen, ryggkant rak, skalöron lika, relativt stora. Oval mussla. Skulptur med ungefär 30 eller fler radiära ribbor och finare koncentriska linjer. Mellanrummet mellan två av de mittre ribborna är större än övriga. Ribbor och linjer saknas dock på, och i närheten av, öronen. Skalkanten är veckad. Skalhuden, periostracum, är smutsvit eller gräddfärgad, medan djuret är orange-aktigt. Arten har endast en utvecklad låsmuskel. Skalhalvorna hålls samman av ett trekantigt tydligt ligament.
Utbredning
Länsvis förekomst för Limatula gwyni Observationer i Sverige för Limatula gwyni
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från norra Norge och Brittiska öarna ned till Iberiska kusten, Medelhavet och Västafrika. Den är också rapporterad från New Foundland. I svenska vatten är arten känd från norra Kattegatt och Bohuslän. Under de senaste decennierna uppvisar arten en avsevärd tillbakagång, framförallt i norra Bohuslän. Omfattningen av minskningen är dock oklar, liksom orsaken till denna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
En mycket genomskinlig vitaktig mussla, som sällan blir större än 1,5 cm. Arten påträffas i huvudsak på ler- och grusbottnar, och ibland på något hårdare substrat på 20 till 200 m djup. I övrigt är mycket litet känt om dess ekologi. Arten är närmast känd från norra Norge och Brittiska öarna. I svenska vatten är arten känd från norra Kattegatt och Bohuslän. Under de senaste decennierna tycks arten ha gått tillbaka kraftigt, framförallt i norra Bohuslän. Omfattningen av minskningen är dock oklar, liksom orsaken till denna. Under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009 påträffades arten endast en gång, på en lokal i norra Kattegatt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten påträffas i huvudsak på sand-, ler- och grusbottnar, och ibland på något hårdare substrat på 20 till 200 m djup. I övrigt är mycket litet känt om dess ekologi.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Limoida, Familj Limidae (filmusslor), Släkte Limatula, Art Limatula gwyni (Sykes, 1903) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation En mycket genomskinlig vitaktig mussla, som sällan blir större än 1,5 cm. Arten påträffas i huvudsak på ler- och grusbottnar, och ibland på något hårdare substrat på 20 till 200 m djup. I övrigt är mycket litet känt om dess ekologi. Arten är närmast känd från norra Norge och Brittiska öarna. I svenska vatten är arten känd från norra Kattegatt och Bohuslän. Under de senaste decennierna tycks arten ha gått tillbaka kraftigt, framförallt i norra Bohuslän. Omfattningen av minskningen är dock oklar, liksom orsaken till denna. Under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009 påträffades arten endast en gång, på en lokal i norra Kattegatt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Längd upp till 17 mm. Vänster och höger skalhalvor lika (tunna, konvexa skal), symmetriska kring mittlinjen, ryggkant rak, skalöron lika, relativt stora. Oval mussla. Skulptur med ungefär 30 eller fler radiära ribbor och finare koncentriska linjer. Mellanrummet mellan två av de mittre ribborna är större än övriga. Ribbor och linjer saknas dock på, och i närheten av, öronen. Skalkanten är veckad. Skalhuden, periostracum, är smutsvit eller gräddfärgad, medan djuret är orange-aktigt. Arten har endast en utvecklad låsmuskel. Skalhalvorna hålls samman av ett trekantigt tydligt ligament.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Limatula gwyni

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Limatula gwyni

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från norra Norge och Brittiska öarna ned till Iberiska kusten, Medelhavet och Västafrika. Den är också rapporterad från New Foundland. I svenska vatten är arten känd från norra Kattegatt och Bohuslän. Under de senaste decennierna uppvisar arten en avsevärd tillbakagång, framförallt i norra Bohuslän. Omfattningen av minskningen är dock oklar, liksom orsaken till denna.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Limoida  
 • Familj
  Limidae - filmusslor 
 • Släkte
  Limatula  
 • Art
  Limatula gwyni(Sykes, 1903)

Arten påträffas i huvudsak på sand-, ler- och grusbottnar, och ibland på något hårdare substrat på 20 till 200 m djup. I övrigt är mycket litet känt om dess ekologi.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Orsaken till artens tillbakagång i svenska vatten är inte klarlagd. Bottenförstörelse på grund av trålning och andra motsvarande aktiviteter kan vara en orsak.

Påverkan
 • Fiske (Viss negativ effekt)
I dagsläget är varken artens status eller den eventuella hotsituationen klarlagd, vilket gör det svårt att ge förslag på relevanta åtgärder.
Etymologi: Lima, Lat., ”rasp, fil”; prisma, genitiv prismatos, Gr.,”prisma”; -icus, Lat., ”-tillhörig” Synonymer: Lima gwyni (Sykes, 1903), Lima elliptica (Jeffreys, 1864), Lima gwyni var. leviuscula (Jensen, 1912).

Christensen, J. M., Larsen, DS. & Olesen Nyström, B. 1979. Musslor i havet. Wahlström & Widstrand, Stockholm. 120 s. (Bild).

Hansson, H. G. Marina sydskandinaviska evertebrater – ett urval. Upplaga feb. 2004.

Kilburn, R. N. 1998. The Limidae of South Africa and Mozambique (Molsuca : Bivalvia). The genera Limaria, Limatula, Divarilima and Fukama. Annals of the Natal Museum 39 : 203–247.

Mizzan, L. 1992. Malacocenosi e faune associate in due stazione Altroadriatiche a substrati solidi. Boll. Mus.

Civ. St. Nat. Venezia 41 : 7–54. (Bild).

Tebble, N. 1976. British Bivalve Seashells. Second edition. Trustees of the British Muesum (Naturla History). 212 s. (Bild).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Limoida  
 • Familj
  Limidae - filmusslor 
 • Släkte
  Limatula  
 • Art
  Limatula gwyni, (Sykes, 1903)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.