Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Mimachlamys varia

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Mimachlamys varia
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 65 mm. Vänster och höger skalhalvor är lika konvexa. Främre skalöron mycket längre än bakre. Främre skalöra på
högerskalet med tydlig byssusslits och välutvecklad ctenolium. Skulptur med 25-35 radiära ribbor försedda med breda taggar eller
fjäll; skalöron med tydliga radiär ribbor och koncentriska veck på det främre högra örat. Färg variabel, vit, röd, rödbrun, gul, orange,
purpur, i oregelbundna mönster.
Utbredning
Observationer i Sverige för Mimachlamys varia
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredning i svenska vatten: Bohuslän till norra Kattegatt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
0-20 m på hård- och sandbottnar där de är förankrade med byssustrådar.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Pectinoida, Familj Pectinidae (kammusslor), Släkte Mimachlamys, Art Mimachlamys varia (Linnaeus, 1758) Synonymer Chlamys varia (Linnaeus, 1758), Ostrea varia Linnaeus, 1758

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Längd upp till 65 mm. Vänster och höger skalhalvor är lika konvexa. Främre skalöron mycket längre än bakre. Främre skalöra på
högerskalet med tydlig byssusslits och välutvecklad ctenolium. Skulptur med 25-35 radiära ribbor försedda med breda taggar eller
fjäll; skalöron med tydliga radiär ribbor och koncentriska veck på det främre högra örat. Färg variabel, vit, röd, rödbrun, gul, orange,
purpur, i oregelbundna mönster.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Mimachlamys varia

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredning i svenska vatten: Bohuslän till norra Kattegatt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Pectinoida  
 • Familj
  Pectinidae - kammusslor 
 • Släkte
  Mimachlamys  
 • Art
  Mimachlamys varia(Linnaeus, 1758)
  Synonymer
  Chlamys varia (Linnaeus, 1758)
  Ostrea varia Linnaeus, 1758

0-20 m på hård- och sandbottnar där de är förankrade med byssustrådar.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Pectinoida  
 • Familj
  Pectinidae - kammusslor 
 • Släkte
  Mimachlamys  
 • Art
  Mimachlamys varia, (Linnaeus, 1758)
  Synonymer
  Chlamys varia (Linnaeus, 1758)
  Ostrea varia Linnaeus, 1758
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016