Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fotbollssvampdjur

Organismgrupp Övriga organismer Geodia barretti
Fotbollssvampdjur Övriga organismer

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för fotbollssvampdjur
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Klass Demospongiae (horn- och kiselsvampar), Ordning Tetractinellida, Familj Geodiidae, Släkte Geodia, Art Geodia barretti Bowerbank, 1858 - fotbollssvampdjur Synonymer Geodia baretti Bowerbank, 1848, fotbollssvamp

Kategori Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för fotbollssvampdjur

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Porifera - svampdjur 
 • Klass
  Demospongiae - horn- och kiselsvampar 
 • Underklass
  Heteroscleromorpha  
 • Ordning
  Tetractinellida  
 • Underordning
  Astrophorina  
 • Familj
  Geodiidae  
 • Underfamilj
  Geodiinae  
 • Släkte
  Geodia  
 • Art
  Geodia barrettiBowerbank, 1858 - fotbollssvampdjur
  Synonymer
  Geodia baretti Bowerbank, 1848
  fotbollssvamp

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Porifera - svampdjur 
 • Klass
  Demospongiae - horn- och kiselsvampar 
 • Underklass
  Heteroscleromorpha  
 • Ordning
  Tetractinellida  
 • Underordning
  Astrophorina  
 • Familj
  Geodiidae  
 • Underfamilj
  Geodiinae  
 • Släkte
  Geodia  
 • Art
  Geodia barretti, Bowerbank, 1858 - fotbollssvampdjur
  Synonymer
  Geodia baretti Bowerbank, 1848
  fotbollssvamp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.