Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  signalhoppspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Euophrys frontalis
Signalhoppspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Liten hoppspindel med kompakt kropp och artypisk teckning, i synnerhet hanens ansikte. Könen olika tecknade. Artens utseende särskiljer den från andra hoppspindelarter.
Hane: Längd 2,6-3,8 mm. Framkropp mörkt brunaktig med gulaktiga hår utan tydligt mönster. I framkanten mot ögonen mer orange-röda hår. Sidor mörka. Bakkropp brun med en mittlinje i form av ljusa vinklar. Första benparet basala leder svarta med kontrasterande ljus fot. Övriga benpar med brunaktiga, fötter på ben II dock ofta ljusa. Palpens innersida med kontraterande vita hår som ger ett arttypiskt utseende. Läpp mörk med enstaka gulaktiga hår. Främre ögonparets kant med ring av röda, eller orange hår.
Hona: Längd 3,1-4,5 mm. Framkropp brun med gulaktiga hår. Ögonregion och sidokanter ofta mörkare. Sidor gulbruna med kontrasterande svart sidokant. Bakkropp gulbrun med en mittlinje i form av ljusa och mörka vinklar. På sidorna om mitten, korta längsgående mörka linjer. Första benparet gulbruna utan teckning. Övriga benpar gulbruna. Palper gulbruna med glesa ljusa hår. Läpp gulbrun med glesa ljusa hår och mörk nedre kant. Främre ögonparets kant med gula hår.
Utbredning
Observationer i Sverige för signalhoppspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Förekomst i Sverige: Götaland, Svealand och sydöstra Norrland.
Förekomst globalt: Europa, österut i stora delar av Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Förekommer i flera olika biotoper i skog, gräsmark, myrar mm. Uppehåller sig i markskikt och uppe i träd, ospecifik. Adulter funna främst från tidig vår till försommar. Kan dock hittas året runt.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Barrskog
Barrskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Salticidae (hoppspindlar), Släkte Euophrys, Art Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) - signalhoppspindel Synonymer Euophrys maculata (Wider, 1834)

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Liten hoppspindel med kompakt kropp och artypisk teckning, i synnerhet hanens ansikte. Könen olika tecknade. Artens utseende särskiljer den från andra hoppspindelarter.
Hane: Längd 2,6-3,8 mm. Framkropp mörkt brunaktig med gulaktiga hår utan tydligt mönster. I framkanten mot ögonen mer orange-röda hår. Sidor mörka. Bakkropp brun med en mittlinje i form av ljusa vinklar. Första benparet basala leder svarta med kontrasterande ljus fot. Övriga benpar med brunaktiga, fötter på ben II dock ofta ljusa. Palpens innersida med kontraterande vita hår som ger ett arttypiskt utseende. Läpp mörk med enstaka gulaktiga hår. Främre ögonparets kant med ring av röda, eller orange hår.
Hona: Längd 3,1-4,5 mm. Framkropp brun med gulaktiga hår. Ögonregion och sidokanter ofta mörkare. Sidor gulbruna med kontrasterande svart sidokant. Bakkropp gulbrun med en mittlinje i form av ljusa och mörka vinklar. På sidorna om mitten, korta längsgående mörka linjer. Första benparet gulbruna utan teckning. Övriga benpar gulbruna. Palper gulbruna med glesa ljusa hår. Läpp gulbrun med glesa ljusa hår och mörk nedre kant. Främre ögonparets kant med gula hår.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för signalhoppspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Förekomst i Sverige: Götaland, Svealand och sydöstra Norrland.
Förekomst globalt: Europa, österut i stora delar av Asien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Salticidae - hoppspindlar 
 • Släkte
  Euophrys  
 • Art
  Euophrys frontalis(Walckenaer, 1802) - signalhoppspindel
  Synonymer
  Euophrys maculata (Wider, 1834)

Förekommer i flera olika biotoper i skog, gräsmark, myrar mm. Uppehåller sig i markskikt och uppe i träd, ospecifik. Adulter funna främst från tidig vår till försommar. Kan dock hittas året runt.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part 2--families Dictynidae to Salticidae. Insect Systematics & Evolution, Supplement 63: 285-601.

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas: Ein Bestimmungsbuch. Verlag Paul Parey, Berlin.

Roberts, M. J. 1995. Collins Field Guide: Spiders of Britain & Northern Europe. HarperCollins, London.

Tullgren, A. 1944. Svensk Spindelfauna. 3. Araneae (Salticidae, Thomisidae, Philodromidae och Eusparassidae). Stockholm, pp. 1-108.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Salticidae - hoppspindlar 
 • Släkte
  Euophrys  
 • Art
  Euophrys frontalis, (Walckenaer, 1802) - signalhoppspindel
  Synonymer
  Euophrys maculata (Wider, 1834)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2016