Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klittnattljus

Organismgrupp Kärlväxter Oenothera ammophila
Klittnattljus Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för klittnattljus
Svensk förekomst
Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Havsstrand
Havsstrand
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Myrtales (myrtenordningen), Familj Onagraceae (dunörtsväxter), Släkte Oenothera (nattljussläktet), Art Oenothera ammophila Focke - klittnattljus Synonymer Oenothera muricata var. ammophila, Smalbladigt nattljus

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Svensk förekomst Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Observationer i Sverige för klittnattljus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Myrtales - myrtenordningen 
 • Familj
  Onagraceae - dunörtsväxter 
 • Släkte
  Oenothera - nattljussläktet 
 • Art
  Oenothera ammophilaFocke - klittnattljus
  Synonymer
  Oenothera muricata var. ammophila
  Smalbladigt nattljus

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Havsstrand, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Myrtales - myrtenordningen 
 • Familj
  Onagraceae - dunörtsväxter 
 • Släkte
  Oenothera - nattljussläktet 
 • Art
  Oenothera ammophila, Focke - klittnattljus
  Synonymer
  Oenothera muricata var. ammophila
  Smalbladigt nattljus
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.