Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ryssgubbe

Organismgrupp Kärlväxter Bunias orientalis
Ryssgubbe Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för ryssgubbe
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Brassicales (kålordningen), Familj Brassicaceae (korsblommiga), Släkte Bunias (ryssgubbar), Art Bunias orientalis L. - ryssgubbe Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Konventioner Typisk art i 1310 Glasörtstränder (Generellt), Typisk art i 1330 Salta strandängar (Generellt), Typisk art i 1630 Strandängar vid Östersjön (Generellt), Typisk art i 4010 Fukthedar (Generellt), Typisk art i 4030 Torra hedar (Generellt), Typisk art i 5130 Enbuskmarker (Generellt), Typisk art i 6110 Basiska berghällar (Generellt), Typisk art i 6120 Sandstäpp (Generellt), Typisk art i 6210 Kalkgräsmarker (Generellt), Typisk art i 6230 Stagg-gräsmarker (Generellt), Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker (Generellt), Typisk art i 6280 Alvar (Generellt), Typisk art i 6410 Fuktängar (Generellt), Typisk art i 6430 Högörtängar (Generellt), Typisk art i 6450 Svämängar (Generellt), Typisk art i 6510 Slåtterängar i låglandet (Generellt), Typisk art i 6520 Höglänta slåtterängar (Generellt), Typisk art i 6530 Lövängar (Generellt), Typisk art i 8230 Hällmarkstorräng (Generellt), Typisk art i 8240 Karsthällmarker (Generellt), Typisk art i 9070 Trädklädd betesmark (Generellt), Typisk art i 7230 Rikkärr (Generellt)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för ryssgubbe

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Bunias - ryssgubbar 
 • Art
  Bunias orientalisL. - ryssgubbe

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö, Öppen fastmark

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Bunias - ryssgubbar 
 • Art
  Bunias orientalis, L. - ryssgubbe
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.