Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sjögull

Organismgrupp Kärlväxter Nymphoides peltata
Sjögull Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för sjögull
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Sjöar
Sjöar
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Menyanthaceae (vattenklöverväxter), Släkte Nymphoides (sjögullssläktet), Art Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze - sjögull Synonymer Limnanthemum peltatum S. G. Gmel., Limnanthemum nymphoides (L.) Hoffmanns. & Link, Nymphoides orbiculata, Nymphoides rotundifolia

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för sjögull

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Menyanthaceae - vattenklöverväxter 
 • Släkte
  Nymphoides - sjögullssläktet 
 • Art
  Nymphoides peltata(S. G. Gmel.) Kuntze - sjögull
  Synonymer
  Limnanthemum peltatum S. G. Gmel.
  Limnanthemum nymphoides (L.) Hoffmanns. & Link
  Nymphoides orbiculata
  Nymphoides rotundifolia

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten, Sjöar, Vattendrag

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Menyanthaceae - vattenklöverväxter 
 • Släkte
  Nymphoides - sjögullssläktet 
 • Art
  Nymphoides peltata, (S. G. Gmel.) Kuntze - sjögull
  Synonymer
  Limnanthemum peltatum S. G. Gmel.
  Limnanthemum nymphoides (L.) Hoffmanns. & Link
  Nymphoides orbiculata
  Nymphoides rotundifolia
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.