Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  silvergran

Organismgrupp Kärlväxter Abies alba
Silvergran Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för silvergran
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)

Klass Pinopsida (barrväxter), Ordning Pinales (tallordningen), Familj Pinaceae (tallväxter), Släkte Abies (ädelgranar), Art Abies alba Mill. - silvergran Synonymer Abies nobilis A. Dietr., Abies picea (L.) Bluff & Fingerh., Pinus picea L., Pinus pectinatus Lam., Abies pectinata (Lam.) DC., Ädelgran, Europeisk ädelgran, European Silver fir

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för silvergran

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Gymnospermae - nakenfröiga växter 
 • Klass
  Pinopsida - barrväxter 
 • Ordning
  Pinales - tallordningen 
 • Familj
  Pinaceae - tallväxter 
 • Släkte
  Abies - ädelgranar 
 • Art
  Abies albaMill. - silvergran
  Synonymer
  Abies nobilis A. Dietr.
  Abies picea (L.) Bluff & Fingerh.
  Pinus picea L.
  Pinus pectinatus Lam.
  Abies pectinata (Lam.) DC.
  Ädelgran
  Europeisk ädelgran
  European Silver fir

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Gymnospermae - nakenfröiga växter 
 • Klass
  Pinopsida - barrväxter 
 • Ordning
  Pinales - tallordningen 
 • Familj
  Pinaceae - tallväxter 
 • Släkte
  Abies - ädelgranar 
 • Art
  Abies alba, Mill. - silvergran
  Synonymer
  Abies nobilis A. Dietr.
  Abies picea (L.) Bluff & Fingerh.
  Pinus picea L.
  Pinus pectinatus Lam.
  Abies pectinata (Lam.) DC.
  Ädelgran
  Europeisk ädelgran
  European Silver fir
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.