Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  spetsig rullmossa

Organismgrupp Mossor Pseudocrossidium hornschuchianum
Spetsig rullmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar 0,5–1 cm höga, gulgröna till brungröna, lösa tuvor. Bladen är smalt triangulära, långt tillspetsade och har brett tillbakarullade kanter. Uppåt i skottet blir bladen allt större. Bladnerven är kraftig, ca 40 µm bred och löper ut i en liten, vass udd. Bladets celler är små och tätt papillösa. Arten är skildkönad och kapslar är mycket ovanligt förekommande. Kapseln är avlång och smalt äggformig, upprätt och rak. Kapselskaftet är ca 1 cm långt och gulaktigt. Sporerna är 7–13 µm i diameter, gula och släta. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Spetsig rullmossa kan på håll likna brännmossa Ceratodon purpureus, men den senare har släta bladceller. Förväxling är dock troligare med de båda betydligt mer sällsynta släktingarna kornrullmossa Pseudocrossidium obtusulum och trubbig rullmossa P. revolutum, men de senare har bladspetsar som inte är gradvis tillspetsade, utan mer uddlika, ibland trubbiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för spetsig rullmossa Observationer i Sverige för spetsig rullmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från flest lokaler i Skåne och från Öland och Gotland. I övrigt är den uppgiven från enstaka platser i Sydsverige upp till Dalsland, Närke och Uppland. Den är rapporterad från Östfold och Tröndelag i Norge. I Danmark är den spridd över hela landet. Arten är påträffad här och var i övriga Europa söderut till Nordafrika. Den har även hittats i delar av Asien och är sällsynt i Nordamerika. Arten har med människans hjälp kommit till Australien i sen tid.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Spetsig rullmossa växer på sandig lerjord, oftast på kalkhaltig mark i solöppna miljöer t.ex. alvarmark, vägkanter, parkeringsplatser och andra torra platser där jorden regelbundet störs. Den är även funnen på murbruk och betong på t.ex. byggnader och murar. Arten växer ofta tillsammans med liten neonmossa Barbula convoluta, kornbryum Bryum dichotomum och heltuss Protobryum bryoides. Sporerna mognar på sommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Pottiales, Familj Pottiaceae, Släkte Pseudocrossidium (rullmossor), Art Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H.Zander - spetsig rullmossa Synonymer Barbula hornschuchiana Schultz

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Arten bildar 0,5–1 cm höga, gulgröna till brungröna, lösa tuvor. Bladen är smalt triangulära, långt tillspetsade och har brett tillbakarullade kanter. Uppåt i skottet blir bladen allt större. Bladnerven är kraftig, ca 40 µm bred och löper ut i en liten, vass udd. Bladets celler är små och tätt papillösa. Arten är skildkönad och kapslar är mycket ovanligt förekommande. Kapseln är avlång och smalt äggformig, upprätt och rak. Kapselskaftet är ca 1 cm långt och gulaktigt. Sporerna är 7–13 µm i diameter, gula och släta. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Spetsig rullmossa kan på håll likna brännmossa Ceratodon purpureus, men den senare har släta bladceller. Förväxling är dock troligare med de båda betydligt mer sällsynta släktingarna kornrullmossa Pseudocrossidium obtusulum och trubbig rullmossa P. revolutum, men de senare har bladspetsar som inte är gradvis tillspetsade, utan mer uddlika, ibland trubbiga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för spetsig rullmossa

Länsvis förekomst och status för spetsig rullmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för spetsig rullmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från flest lokaler i Skåne och från Öland och Gotland. I övrigt är den uppgiven från enstaka platser i Sydsverige upp till Dalsland, Närke och Uppland. Den är rapporterad från Östfold och Tröndelag i Norge. I Danmark är den spridd över hela landet. Arten är påträffad här och var i övriga Europa söderut till Nordafrika. Den har även hittats i delar av Asien och är sällsynt i Nordamerika. Arten har med människans hjälp kommit till Australien i sen tid.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Pseudocrossidium - rullmossor 
 • Art
  Pseudocrossidium hornschuchianum(Schultz) R.H.Zander - spetsig rullmossa
  Synonymer
  Barbula hornschuchiana Schultz

Spetsig rullmossa växer på sandig lerjord, oftast på kalkhaltig mark i solöppna miljöer t.ex. alvarmark, vägkanter, parkeringsplatser och andra torra platser där jorden regelbundet störs. Den är även funnen på murbruk och betong på t.ex. byggnader och murar. Arten växer ofta tillsammans med liten neonmossa Barbula convoluta, kornbryum Bryum dichotomum och heltuss Protobryum bryoides. Sporerna mognar på sommaren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Etymologi: hornschuchianus = efter Christian Friedrich Hornschuch (1793-1850), tysk.
Uttal: [Psevdokrossídium hornschuchianum]

KEY FACTS Hornschuch’s Beard-moss. Forms lax, yellowish-green to brownish-green, 0.5-1 cm high tufts. Leaves narrowly triangular, very gradually tapering with broadly recurved margins. Leaf size increases towards shoot apex. Costa strong, shortly excurrent. Laminal cells small, densely papillose. Capsules very uncommon; narrowly ovoid, erect, straight. Seta c. 1 cm, yellowish. Spores 7-13 µm, yellow, smooth. - Grows on sandy, often calcareous clay in sun-exposed situations. Typically found on soil on limestone pavement (alvar), along road-sides, in parking grounds and other dry habitats where the soil is regularly disturbed.

Hallingbäck, T. 2008. Pseudocrossidium hornschuchianum spetsig rullmossa s. 116-117. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2008. Rev. Niklas Lönnell 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Pseudocrossidium - rullmossor 
 • Art
  Pseudocrossidium hornschuchianum, (Schultz) R.H.Zander - spetsig rullmossa
  Synonymer
  Barbula hornschuchiana Schultz
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2008. Rev. Niklas Lönnell 2016.