Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  knapptåg

Organismgrupp Kärlväxter Juncus conglomeratus
Knapptåg Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för knapptåg
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Juncaceae (tågväxter), Släkte Juncus (tåg), Art Juncus conglomeratus L. - knapptåg Synonymer Juncus leersii T. Marsson

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Konventioner Typisk art i 1310 Glasörtstränder (Generellt), Typisk art i 1330 Salta strandängar (Generellt), Typisk art i 1630 Strandängar vid Östersjön (Generellt), Typisk art i 4010 Fukthedar (Generellt), Typisk art i 4030 Torra hedar (Generellt), Typisk art i 5130 Enbuskmarker (Generellt), Typisk art i 6110 Basiska berghällar (Generellt), Typisk art i 6120 Sandstäpp (Generellt), Typisk art i 6210 Kalkgräsmarker (Generellt), Typisk art i 6230 Stagg-gräsmarker (Generellt), Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker (Generellt), Typisk art i 6280 Alvar (Generellt), Typisk art i 6410 Fuktängar (Generellt), Typisk art i 6430 Högörtängar (Generellt), Typisk art i 6450 Svämängar (Generellt), Typisk art i 6510 Slåtterängar i låglandet (Generellt), Typisk art i 6520 Höglänta slåtterängar (Generellt), Typisk art i 6530 Lövängar (Generellt), Typisk art i 8230 Hällmarkstorräng (Generellt), Typisk art i 8240 Karsthällmarker (Generellt), Typisk art i 9070 Trädklädd betesmark (Generellt), Typisk art i 7230 Rikkärr (Generellt)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för knapptåg

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Juncaceae - tågväxter 
 • Släkte
  Juncus - tåg 
 • Art
  Juncus conglomeratusL. - knapptåg
  Synonymer
  Juncus leersii T. Marsson

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Juncaceae - tågväxter 
 • Släkte
  Juncus - tåg 
 • Art
  Juncus conglomeratus, L. - knapptåg
  Synonymer
  Juncus leersii T. Marsson
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.