Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lundbräken

Organismgrupp Kärlväxter Dryopteris dilatata
Lundbräken Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för lundbräken
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)

Klass Polypodiopsida (ormbunksväxter), Ordning Polypodiales (stensöteordningen), Familj Dryopteridaceae (träjonväxter), Släkte Dryopteris (lundbräknar), Art Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray - lundbräken Synonymer Lastrea dilatata, Aspidium dilatatum, Aspidium spinulosum ssp. dilatatum, Polystichum spinulosum ssp. dilatatum, Polypodium dilatatum Hoffm., Dryopteris austriaca ssp. dilatata (Hoffm.) Schinz & Thell., Sydlig lundbräken

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för lundbräken

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Monilophytae  
 • Klass
  Polypodiopsida - ormbunksväxter 
 • Ordning
  Polypodiales - stensöteordningen 
 • Familj
  Dryopteridaceae - träjonväxter 
 • Släkte
  Dryopteris - lundbräknar 
 • Art
  Dryopteris dilatata(Hoffm.) A. Gray - lundbräken
  Synonymer
  Lastrea dilatata
  Aspidium dilatatum
  Aspidium spinulosum ssp. dilatatum
  Polystichum spinulosum ssp. dilatatum
  Polypodium dilatatum Hoffm.
  Dryopteris austriaca ssp. dilatata (Hoffm.) Schinz & Thell.
  Sydlig lundbräken

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Öppen fastmark

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Monilophytae  
 • Klass
  Polypodiopsida - ormbunksväxter 
 • Ordning
  Polypodiales - stensöteordningen 
 • Familj
  Dryopteridaceae - träjonväxter 
 • Släkte
  Dryopteris - lundbräknar 
 • Art
  Dryopteris dilatata, (Hoffm.) A. Gray - lundbräken
  Synonymer
  Lastrea dilatata
  Aspidium dilatatum
  Aspidium spinulosum ssp. dilatatum
  Polystichum spinulosum ssp. dilatatum
  Polypodium dilatatum Hoffm.
  Dryopteris austriaca ssp. dilatata (Hoffm.) Schinz & Thell.
  Sydlig lundbräken
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.