Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  styv kvickrot × kvickrot

Organismgrupp Kärlväxter Elytrigia atherica × repens
Styv kvickrot × kvickrot Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för styv kvickrot × kvickrot
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ekologi
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Poaceae (gräs), Släkte Elytrigia (kvickrötter), Hybrid Elytrigia atherica × repens - styv kvickrot × kvickrot Synonymer Elytrigia × oliveri (Druce) Kerguélen ex Carreras Mart., Elytrigia x oliveri (Druce) Kerguélen ex Carreras Mart., Elytrigia atherica x repens, styv kvickrot x kvickrot


Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för styv kvickrot × kvickrot

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Elytrigia - kvickrötter 
 • Hybrid
  Elytrigia atherica × repens - styv kvickrot × kvickrot
  Synonymer
  Elytrigia × oliveri (Druce) Kerguélen ex Carreras Mart.
  Elytrigia x oliveri (Druce) Kerguélen ex Carreras Mart.
  Elytrigia atherica x repens
  styv kvickrot x kvickrot

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Elytrigia - kvickrötter 
 • Hybrid
  Elytrigia atherica × repens, - styv kvickrot × kvickrot
  Synonymer
  Elytrigia × oliveri (Druce) Kerguélen ex Carreras Mart.
  Elytrigia x oliveri (Druce) Kerguélen ex Carreras Mart.
  Elytrigia atherica x repens
  styv kvickrot x kvickrot
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.