Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brunbräken × grönbräken

Organismgrupp Kärlväxter Asplenium adulterinum × viride
Brunbräken × grönbräken Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för brunbräken × grönbräken
Svensk förekomst
Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)

Klass Polypodiopsida (ormbunksväxter), Ordning Polypodiales (stensöteordningen), Familj Aspleniaceae (svartbräkenväxter), Släkte Asplenium (svartbräknar), Hybrid Asplenium adulterinum × viride - brunbräken × grönbräken Synonymer Asplenium adulterinum x viride, brunbräken x grönbräken


Svensk förekomst Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Observationer i Sverige för brunbräken × grönbräken

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Monilophytae  
 • Klass
  Polypodiopsida - ormbunksväxter 
 • Ordning
  Polypodiales - stensöteordningen 
 • Familj
  Aspleniaceae - svartbräkenväxter 
 • Släkte
  Asplenium - svartbräknar 
 • Hybrid
  Asplenium adulterinum × viride - brunbräken × grönbräken
  Synonymer
  Asplenium adulterinum x viride
  brunbräken x grönbräken

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Monilophytae  
 • Klass
  Polypodiopsida - ormbunksväxter 
 • Ordning
  Polypodiales - stensöteordningen 
 • Familj
  Aspleniaceae - svartbräkenväxter 
 • Släkte
  Asplenium - svartbräknar 
 • Hybrid
  Asplenium adulterinum × viride, - brunbräken × grönbräken
  Synonymer
  Asplenium adulterinum x viride
  brunbräken x grönbräken
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.