Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lundbräken × nordbräken

Organismgrupp Kärlväxter Dryopteris dilatata × expansa
Lundbräken × nordbräken Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för lundbräken × nordbräken
Svensk förekomst
Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)

Klass Polypodiopsida (ormbunksväxter), Ordning Polypodiales (stensöteordningen), Familj Dryopteridaceae (träjonväxter), Släkte Dryopteris (lundbräknar), Hybrid Dryopteris dilatata × expansa - lundbräken × nordbräken Synonymer Dryopteris × ambroseae Fraser-Jenk. & Jermy, Dryopteris x ambroseae Fraser-Jenk. & Jermy, Dryopteris dilatata x expansa, lundbräken x nordbräken


Svensk förekomst Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Observationer i Sverige för lundbräken × nordbräken

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Monilophytae  
 • Klass
  Polypodiopsida - ormbunksväxter 
 • Ordning
  Polypodiales - stensöteordningen 
 • Familj
  Dryopteridaceae - träjonväxter 
 • Släkte
  Dryopteris - lundbräknar 
 • Hybrid
  Dryopteris dilatata × expansa - lundbräken × nordbräken
  Synonymer
  Dryopteris × ambroseae Fraser-Jenk. & Jermy
  Dryopteris x ambroseae Fraser-Jenk. & Jermy
  Dryopteris dilatata x expansa
  lundbräken x nordbräken

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Monilophytae  
 • Klass
  Polypodiopsida - ormbunksväxter 
 • Ordning
  Polypodiales - stensöteordningen 
 • Familj
  Dryopteridaceae - träjonväxter 
 • Släkte
  Dryopteris - lundbräknar 
 • Hybrid
  Dryopteris dilatata × expansa, - lundbräken × nordbräken
  Synonymer
  Dryopteris × ambroseae Fraser-Jenk. & Jermy
  Dryopteris x ambroseae Fraser-Jenk. & Jermy
  Dryopteris dilatata x expansa
  lundbräken x nordbräken
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.