Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Baetis muticus

Organismgrupp Sländor, Dagsländor Baetis muticus
  Sländor, Dagsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Baetis muticus Observationer i Sverige för Baetis muticus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Ephemeroptera (dagsländor), Familj Baetidae (ådagsländor), Släkte Baetis, Art Baetis muticus (Linnaeus, 1758) Synonymer Baëtis muticus, Alainites muticus (Linnaeus, 1758)

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Konventioner Typisk art i 3210 Större vattendrag (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 3260 Mindre vattendrag (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Baetis muticus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Baetis muticus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Ephemeroptera - dagsländor 
 • Familj
  Baetidae - ådagsländor 
 • Släkte
  Baetis  
 • Art
  Baetis muticus(Linnaeus, 1758)
  Synonymer
  Baëtis muticus
  Alainites muticus (Linnaeus, 1758)

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand, Vattendrag

Substrat/Föda:
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Ephemeroptera - dagsländor 
 • Familj
  Baetidae - ådagsländor 
 • Släkte
  Baetis  
 • Art
  Baetis muticus, (Linnaeus, 1758)
  Synonymer
  Baëtis muticus
  Alainites muticus (Linnaeus, 1758)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.