Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Deraeocoris punctulatus

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Deraeocoris punctulatus
  Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
D. punctulatus är en rundad och ovalt formad ängsskinnbagge. Huvud och mellankropp är glänsande mörka med ljusare teckning, i form av tydlig/otydlig mittlinje. Skutellen är mörk med ljusare teckning. Täckvingarna är gulbruna med mörkare teckning. Mellankropp och täckvingar glänsande och punkterade. Membranen i ändan av täckvingen gråbruna. Kroppslängd 3,7–4,5 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Deraeocoris punctulatus Observationer i Sverige för Deraeocoris punctulatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är D. punctulatus funnen på flertal lokaler i Skåne, Blekinge, Öland, och Gotland. Arten är eventuellt försvunnen från Sverige då den ej observerad sedan 1945, trots flera fynd före1930-talet. Arten är eventuellt även försvunnen från Danmark. I Europa förekommer arten i Mellan- och Östeuropa och har en vidare holarktisk utbredning i Sibirien, Kina, Korea, Alaska och västra Kanada. Upptagen som missgynnad (NT) på den finska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Utbredd i Mellan- och Östeuropa och har en vidare holarktisk utbredning i Sibirien, Kina, Korea, Alaska och västra Kanada. Funnen på 19 lokaler Skåne (11), Blekinge (1), Öland (4), Gotland (3). Ett sentida fynd i Sverige från Östergötaland (2008), tidigare fynd från 1940-talet och tidigare. Rovlevande. Lever på marken och i örtskiktet på torra och sandiga lokaler i sydvänt läge. En biotop som är stadd i stadig minskning. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (4-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (4-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(v)).
Ekologi
Släktet Deraeocoris skiljer sig från andra ängskinnbaggar genom att vara rovlevande, den här arten tros leva framförallt på bladlöss, stritar och små larver. Arten lever på marken och i örtskiktet på torra och sandiga lokaler i sydvänt läge och tycks inte vara bunden till någon särskild växt. Övervintrar som vuxen, och den nya generationen ses från mitten av juli - hösten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· fjärilar
· fjärilar
· leddjur
· leddjur
· stritar
· stritar
· växtlöss
· växtlöss
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· balsamkragar
· balsamkragar
· röllikor
· röllikor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Miridae (ängsskinnbaggar), Släkte Deraeocoris, Art Deraeocoris punctulatus (Fallén, 1807) Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Utbredd i Mellan- och Östeuropa och har en vidare holarktisk utbredning i Sibirien, Kina, Korea, Alaska och västra Kanada. Funnen på 19 lokaler Skåne (11), Blekinge (1), Öland (4), Gotland (3). Ett sentida fynd i Sverige från Östergötaland (2008), tidigare fynd från 1940-talet och tidigare. Rovlevande. Lever på marken och i örtskiktet på torra och sandiga lokaler i sydvänt läge. En biotop som är stadd i stadig minskning. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (4-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (4-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(v)).
D. punctulatus är en rundad och ovalt formad ängsskinnbagge. Huvud och mellankropp är glänsande mörka med ljusare teckning, i form av tydlig/otydlig mittlinje. Skutellen är mörk med ljusare teckning. Täckvingarna är gulbruna med mörkare teckning. Mellankropp och täckvingar glänsande och punkterade. Membranen i ändan av täckvingen gråbruna. Kroppslängd 3,7–4,5 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Deraeocoris punctulatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Deraeocoris punctulatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är D. punctulatus funnen på flertal lokaler i Skåne, Blekinge, Öland, och Gotland. Arten är eventuellt försvunnen från Sverige då den ej observerad sedan 1945, trots flera fynd före1930-talet. Arten är eventuellt även försvunnen från Danmark. I Europa förekommer arten i Mellan- och Östeuropa och har en vidare holarktisk utbredning i Sibirien, Kina, Korea, Alaska och västra Kanada. Upptagen som missgynnad (NT) på den finska rödlistan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Deraeocorinae  
 • Släkte
  Deraeocoris  
 • Art
  Deraeocoris punctulatus(Fallén, 1807)

Släktet Deraeocoris skiljer sig från andra ängskinnbaggar genom att vara rovlevande, den här arten tros leva framförallt på bladlöss, stritar och små larver. Arten lever på marken och i örtskiktet på torra och sandiga lokaler i sydvänt läge och tycks inte vara bunden till någon särskild växt. Övervintrar som vuxen, och den nya generationen ses från mitten av juli - hösten.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· fjärilar - Lepidoptera (Har betydelse)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
· stritar - Auchenorrhyncha (Har betydelse)
· växtlöss - Sternorrhyncha (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· balsamkragar - Tanacetum (Viktig)
· röllikor - Achillea (Viktig)
Om arten finns kvar i Sverige är antalet lokaler troligtvis få. Effekter av liten population och fragmentering är då ett hot.
Om arten återfinns bör lokalen skyddas och skötas på lämpligt sätt.

Gaun, S. 1974. Blomsteræger. Danmarks Fauna 81. Dansk Naturhistorisk Forening. Köpenhamn.

Skipper, L.: Danmarks blomstertæger. 2013. Apollo booksellers. 1-407.

Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2004. Wanzen 2. Die Tierwelt Deutschland 75: 1–294.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Deraeocorinae  
 • Släkte
  Deraeocoris  
 • Art
  Deraeocoris punctulatus, (Fallén, 1807)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.