Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Aphrodita perarmata

Organismgrupp Ringmaskar och planarier, Havsborstmaskar Aphrodita perarmata
  Ringmaskar och planarier, Havsborstmaskar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Aphrodita perarmata
Svensk förekomst
Ej påträffad
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig

Klass Polychaeta (havsborstmaskar), Ordning Phyllodocida, Familj Aphroditidae (musmaskar), Släkte Aphrodita, Art Aphrodita perarmata Roule, 1898 Synonymer Aphrodita roulei Horst, 1917

Kategori Ej tillämplig (NA)

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för Aphrodita perarmata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Annelida - ringmaskar 
 • Klass
  Polychaeta - havsborstmaskar 
 • Underklass
  Aciculata  
 • Ordning
  Phyllodocida  
 • Underordning
  Aphroditiformia  
 • Familj
  Aphroditidae - musmaskar 
 • Släkte
  Aphrodita  
 • Art
  Aphrodita perarmataRoule, 1898
  Synonymer
  Aphrodita roulei Horst, 1917

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Annelida - ringmaskar 
 • Klass
  Polychaeta - havsborstmaskar 
 • Underklass
  Aciculata  
 • Ordning
  Phyllodocida  
 • Underordning
  Aphroditiformia  
 • Familj
  Aphroditidae - musmaskar 
 • Släkte
  Aphrodita  
 • Art
  Aphrodita perarmata, Roule, 1898
  Synonymer
  Aphrodita roulei Horst, 1917
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.