Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dvärgspricklav

Organismgrupp Lavar Caeruleum heppii
Dvärgspricklav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för dvärgspricklav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Acarosporales, Familj Acarosporaceae, Släkte Caeruleum, Art Caeruleum heppii (Nägeli ex Körb.) K.Knudsen & L.Arcadia - dvärgspricklav Synonymer Acarospora heppii (Nägeli ex Hepp) Nägeli, Myriospora heppii (Nägeli ex Körb.) Hue, Myriospora heppii Nägeli

Kategori Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för dvärgspricklav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Acarosporomycetidae  
 • Ordning
  Acarosporales  
 • Familj
  Acarosporaceae  
 • Släkte
  Caeruleum  
 • Art
  Caeruleum heppii(Nägeli ex Körb.) K.Knudsen & L.Arcadia - dvärgspricklav
  Synonymer
  Acarospora heppii (Nägeli ex Hepp) Nägeli
  Myriospora heppii (Nägeli ex Körb.) Hue
  Myriospora heppii Nägeli

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap, Urban miljö

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Acarosporomycetidae  
 • Ordning
  Acarosporales  
 • Familj
  Acarosporaceae  
 • Släkte
  Caeruleum  
 • Art
  Caeruleum heppii, (Nägeli ex Körb.) K.Knudsen & L.Arcadia - dvärgspricklav
  Synonymer
  Acarospora heppii (Nägeli ex Hepp) Nägeli
  Myriospora heppii (Nägeli ex Körb.) Hue
  Myriospora heppii Nägeli
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.