Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Acarospora rugulosa

Organismgrupp Lavar Acarospora rugulosa
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Acarospora rugulosa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Acarosporales, Familj Acarosporaceae, Släkte Acarospora (spricklavar), Art Acarospora rugulosa Körb. Synonymer Acarospora montana H. Magn., Acarospora hellbomii H. Magn., Acarospora chalcophila H. Magn., Polysporinopsis rugulosa (Körb.) Vezda

Kategori Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Acarospora rugulosa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Acarosporomycetidae  
 • Ordning
  Acarosporales  
 • Familj
  Acarosporaceae  
 • Släkte
  Acarospora - spricklavar 
 • Art
  Acarospora rugulosaKörb.
  Synonymer
  Acarospora montana H. Magn.
  Acarospora hellbomii H. Magn.
  Acarospora chalcophila H. Magn.
  Polysporinopsis rugulosa (Körb.) Vezda

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Acarosporomycetidae  
 • Ordning
  Acarosporales  
 • Familj
  Acarosporaceae  
 • Släkte
  Acarospora - spricklavar 
 • Art
  Acarospora rugulosa, Körb.
  Synonymer
  Acarospora montana H. Magn.
  Acarospora hellbomii H. Magn.
  Acarospora chalcophila H. Magn.
  Polysporinopsis rugulosa (Körb.) Vezda
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.