Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  välvd mandellav

Organismgrupp Lavar Amygdalaria pelobotryon
Välvd mandellav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för välvd mandellav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Fjäll
Fjäll
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecideales, Familj Lecideaceae, Släkte Amygdalaria (mandellavar), Art Amygdalaria pelobotryon (Wahlenb.) Norman - välvd mandellav Synonymer Lecanora pelobotrya (Wahlenb.) Sommerf., Aspicilia pelobotrya (Wahlenb.) Th.Fr., Lecidea pelobotrya (Wahlenb.) Leight.

Kategori Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för välvd mandellav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecideales  
 • Familj
  Lecideaceae  
 • Släkte
  Amygdalaria - mandellavar 
 • Art
  Amygdalaria pelobotryon(Wahlenb.) Norman - välvd mandellav
  Synonymer
  Lecanora pelobotrya (Wahlenb.) Sommerf.
  Aspicilia pelobotrya (Wahlenb.) Th.Fr.
  Lecidea pelobotrya (Wahlenb.) Leight.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll, Våtmark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecideales  
 • Familj
  Lecideaceae  
 • Släkte
  Amygdalaria - mandellavar 
 • Art
  Amygdalaria pelobotryon, (Wahlenb.) Norman - välvd mandellav
  Synonymer
  Lecanora pelobotrya (Wahlenb.) Sommerf.
  Aspicilia pelobotrya (Wahlenb.) Th.Fr.
  Lecidea pelobotrya (Wahlenb.) Leight.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.