Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blek knopplav

Organismgrupp Lavar Biatora albohyalina
Blek knopplav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för blek knopplav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· triviallövträd
· triviallövträd
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Ramalinaceae, Släkte Biatora (knopplavar), Art Biatora albohyalina (Nyl.) Bagl. & Carestia - blek knopplav Synonymer Lecidea anomala f. albohyalina Nyl., Lecidea albohyalina (Nyl.) Th.Fr., Lecidea longiconidia H.Magn.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för blek knopplav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Biatora - knopplavar 
 • Art
  Biatora albohyalina(Nyl.) Bagl. & Carestia - blek knopplav
  Synonymer
  Lecidea anomala f. albohyalina Nyl.
  Lecidea albohyalina (Nyl.) Th.Fr.
  Lecidea longiconidia H.Magn.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· triviallövträd - Trivial deciduous forest trees - red list assemblage (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Biatora - knopplavar 
 • Art
  Biatora albohyalina, (Nyl.) Bagl. & Carestia - blek knopplav
  Synonymer
  Lecidea anomala f. albohyalina Nyl.
  Lecidea albohyalina (Nyl.) Th.Fr.
  Lecidea longiconidia H.Magn.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.