Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fjällorangelav

Organismgrupp Lavar Pachypeltis castellana
Fjällorangelav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för fjällorangelav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Teloschistales, Familj Teloschistaceae, Släkte Pachypeltis, Art Pachypeltis castellana (Räsänen) Søchting et al. - fjällorangelav Synonymer Placodium castellanum Räsänen, Pachypeltis castellana (Räsänen) Søchting, Frödén & Arup, Caloplaca castellana (Räsänen) Poelt

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för fjällorangelav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Teloschistales  
 • Familj
  Teloschistaceae  
 • Släkte
  Pachypeltis  
 • Art
  Pachypeltis castellana(Räsänen) Søchting et al. - fjällorangelav
  Synonymer
  Placodium castellanum Räsänen
  Pachypeltis castellana (Räsänen) Søchting, Frödén & Arup
  Caloplaca castellana (Räsänen) Poelt

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Fjäll

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Teloschistales  
 • Familj
  Teloschistaceae  
 • Släkte
  Pachypeltis  
 • Art
  Pachypeltis castellana, (Räsänen) Søchting et al. - fjällorangelav
  Synonymer
  Placodium castellanum Räsänen
  Pachypeltis castellana (Räsänen) Søchting, Frödén & Arup
  Caloplaca castellana (Räsänen) Poelt
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.