Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  jämtsvartlav

Organismgrupp Lavar Carbonea aggregantula
Jämtsvartlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för jämtsvartlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Lecanoraceae, Släkte Carbonea (svartlavar), Art Carbonea aggregantula (Müll.Arg.) Diederich & Triebel - jämtsvartlav Synonymer Lecidea aggregantula Müll.Arg., Nesolechia aggregantula (Müll.Arg.) Rehm

Kategori Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för jämtsvartlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Lecanoraceae  
 • Släkte
  Carbonea - svartlavar 
 • Art
  Carbonea aggregantula(Müll.Arg.) Diederich & Triebel - jämtsvartlav
  Synonymer
  Lecidea aggregantula Müll.Arg.
  Nesolechia aggregantula (Müll.Arg.) Rehm

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Lecanoraceae  
 • Släkte
  Carbonea - svartlavar 
 • Art
  Carbonea aggregantula, (Müll.Arg.) Diederich & Triebel - jämtsvartlav
  Synonymer
  Lecidea aggregantula Müll.Arg.
  Nesolechia aggregantula (Müll.Arg.) Rehm
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.