Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kamgelélav

Organismgrupp Lavar Lathagrium cristatum
Kamgelélav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för kamgelélav Observationer i Sverige för kamgelélav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Peltigerales, Familj Collemataceae, Släkte Lathagrium, Art Lathagrium cristatum (L.) Otálora, P.M.Jørg. & Wedin - kamgelélav Synonymer Collema melaenum (Ach.) Ach., Lichen cristatus L., Collema cristatum (L.) Weber ex F.H.Wigg., Collema multifidum (Scop.) Rabenh., Lichen marginalis Huds., Collema cristatum var. marginale (Huds.) Degel., Collema cristatum var. cristatum (L.) Weber ex F.H.Wigg.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Konventioner Typisk art i 8210 Kalkbranter (Boreal region (BOR))

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kamgelélav

Länsvis förekomst och status för kamgelélav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kamgelélav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Collemataceae  
 • Släkte
  Lathagrium  
 • Art
  Lathagrium cristatum(L.) Otálora, P.M.Jørg. & Wedin - kamgelélav
  Synonymer
  Collema melaenum (Ach.) Ach.
  Lichen cristatus L.
  Collema cristatum (L.) Weber ex F.H.Wigg.
  Collema multifidum (Scop.) Rabenh.
  Lichen marginalis Huds.
  Collema cristatum var. marginale (Huds.) Degel.
  Collema cristatum var. cristatum (L.) Weber ex F.H.Wigg.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Collemataceae  
 • Släkte
  Lathagrium  
 • Art
  Lathagrium cristatum, (L.) Otálora, P.M.Jørg. & Wedin - kamgelélav
  Synonymer
  Collema melaenum (Ach.) Ach.
  Lichen cristatus L.
  Collema cristatum (L.) Weber ex F.H.Wigg.
  Collema multifidum (Scop.) Rabenh.
  Lichen marginalis Huds.
  Collema cristatum var. marginale (Huds.) Degel.
  Collema cristatum var. cristatum (L.) Weber ex F.H.Wigg.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.