Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Sclerococcum rhyparizae

Organismgrupp Lavar Sclerococcum rhyparizae
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Sclerococcum rhyparizae
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Eurotiomycetes, Ordning Sclerococcales, Familj Sclerococcaceae, Släkte Sclerococcum, Art Sclerococcum rhyparizae (Arnold) Ertz & Diederich Synonymer Leciographa rhyparizae (Arnold) Rehm, Dactylospora rhyparizae Arnold

Kategori Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Sclerococcum rhyparizae

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Sclerococcomycetidae  
 • Ordning
  Sclerococcales  
 • Familj
  Sclerococcaceae  
 • Släkte
  Sclerococcum  
 • Art
  Sclerococcum rhyparizae(Arnold) Ertz & Diederich
  Synonymer
  Leciographa rhyparizae (Arnold) Rehm
  Dactylospora rhyparizae Arnold

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Sclerococcomycetidae  
 • Ordning
  Sclerococcales  
 • Familj
  Sclerococcaceae  
 • Släkte
  Sclerococcum  
 • Art
  Sclerococcum rhyparizae, (Arnold) Ertz & Diederich
  Synonymer
  Leciographa rhyparizae (Arnold) Rehm
  Dactylospora rhyparizae Arnold
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.