Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Endococcus rugulosus

Organismgrupp Lavar Endococcus rugulosus
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Endococcus rugulosus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Fjäll
Fjäll
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig

Klass Dothideomycetes, Ordning Dothideomycetes, families incertae sedis, Familj Dothideomycetes, genera incertae sedis, Släkte Endococcus, Art Endococcus rugulosus Nyl. sensu lat. Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Endococcus rugulosus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Dothideomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Dothideomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Dothideomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Endococcus  
 • Art
  Endococcus rugulosusNyl. sensu lat.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Fjäll, Våtmark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Dothideomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Dothideomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Dothideomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Endococcus  
 • Art
  Endococcus rugulosus, Nyl. sensu lat.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.