Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Lichenodiplis pertusariicola

Organismgrupp Lavar Lichenodiplis pertusariicola
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Lichenodiplis pertusariicola
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig

Klass Eurotiomycetes, Ordning Chaetothyriales, Familj Chaetothyriales, genera incertae sedis, Släkte Lichenodiplis, Art Lichenodiplis pertusariicola (Nyl.) Diederich Synonymer Lichenoconium pertusariicola (Nyl.) D.Hawksw., Laeviomyces pertusariicola (Nyl.) D.Hawksw.

Kategori Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Lichenodiplis pertusariicola

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Chaetothyriomycetidae  
 • Ordning
  Chaetothyriales  
 • Familj
  Chaetothyriales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Lichenodiplis  
 • Art
  Lichenodiplis pertusariicola(Nyl.) Diederich
  Synonymer
  Lichenoconium pertusariicola (Nyl.) D.Hawksw.
  Laeviomyces pertusariicola (Nyl.) D.Hawksw.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Chaetothyriomycetidae  
 • Ordning
  Chaetothyriales  
 • Familj
  Chaetothyriales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Lichenodiplis  
 • Art
  Lichenodiplis pertusariicola, (Nyl.) Diederich
  Synonymer
  Lichenoconium pertusariicola (Nyl.) D.Hawksw.
  Laeviomyces pertusariicola (Nyl.) D.Hawksw.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.